Kilépés
#139 - Szerep

365, 2022. 07. 29.

A modern ember képtelen megkülönböztetni saját magát a felvállalt szerepétől. Az ember, mint szellemi lény, a háttérbe szorul, és előtérbe kerül a funkció: igazgató, orvos, pap, üzletember, maffiózó.

#135

365, 2021. 05. 16.

Ha az emberiség célja megmászni a Csomolungmát, még a tengerszint fölött két méterre vagyunk. Úgy a hit kérdésében, mint önmagunk, életünk megértésében, morálban és felelősségben.

#132

365, 2020. 08. 28.

“Rettenetes dolog az igazságtól elhagyatva élni, és elfulladó szorongással látni, a hazudozás miképpen diadalmaskodik, és a korrupt ember miképpen részesül az élet pozitívumaiban, az igazság beavatkozása pedig késik, késik és egyre csak késik, és nem történik semmi, az elaljasodás fokozódik, és az ember abban a hiszemben kezd lenni, az igazság merő rögeszme, ő pedig idióta és fantaszta és hibbant görcsben él, miközben szemét lehunyja és sóhajt: igazság.” - Hamvas Béla

#131 (Több)

365, 2020. 08. 24.

Több vagy, mint amit megveszel, vagy amit megtermelsz. Több vagy a HR-es értékelésénél, a piaci értékednél, a fogyasztói státusodnál.  Nem számít, milyen marketing van a hátad mögött, minthogy az sem, hogy milyen anyagiakkal bírsz.

#130 (Nem lehet védekezésre berendezkedni)

365, 2020. 08. 22.

Az ember életfeladata soha nem az, és nem lehet az, hogy túléljen. A túlélési üzemmód nem más, mint az ember bezárkózása, elzárkózása a valóság és az igazság elől. Ahelyett, hogy megnyílna, bezárkózik. Ahelyett, hogy éberségre tenne szert, még jobban elalszik.

#129

365, 2020. 07. 24.

Az emberek nagyon szeretik az olyan szép idézeteket, amelyek – ha részben is – de leveszik a vállukról a felelősséget.

#125

365, 2020. 06. 24.

Az asztrológiához, vagy más, úgynevezett szellemtudományhoz, háromféle hozzáállás létezik. Az egyik az, amely tudománytalannak, kóklerségnek kiálltja ki.

#124 (Az androgün megsemmisítése)

365, 2020. 06. 24.

“... (a fában) a nemek állandó ölelésben vannak, éppen úgy, ahogy a fa állandó ölelésben van a földdel. Csak a fában levő két nem ölelése szorosabb.” (Hamvas Béla: Fák)

(nem teljes összefoglaló a genderelméletről)

#123 (Mágia 2)

365, 2020. 06. 21.

Természetesen tévedés relativizmusról beszélni akár a valóság, akár az igazság kapcsán. Nincs relatív igazság, nincs relatív valóság.

#122 (Mágia)

365, 2020. 06. 21.

Mióta van a Schrödinger macskája, tudjuk, hogy a valóság nem egy fix pont, amit egyesek látnak, mások meg nem. Annyi valóság van, ahány ember. De hogy kapcsolódik ide az igazság?

#121

365, 2020. 06. 14.

Az emberiség hagyománya alapján állíthatjuk, hogy a fizikai élet nem önmagában van, hanem egy szellemi létnek a következménye.

#117

365, 2020. 06. 10.

Az idill ellentéte a rendszer. A rendszer nem rend. A rend egyetemes törvényekre épül, a rendszer társadalmi szabályokra. A világ a rend szerint működik, a rendszer az alvók birodalma.

#111 (Az egységlogika)

365, 2020. 06. 07.

Az egységlogika ellentétben áll az apparátusi logikával. Az egységlogika az egységből indul ki, és oda tér vissza. Jobban mondva: kiindulhat a zűrzavarból is, ennek elemeit szétszedi, megvizsgálja, a helyére rakja. Az egységlogika: rendrakás.

#110

365, 2020. 06. 07.

A vonzás törvénye egy olyan valami, amiből ma már igen sokan megélnek: írók, influenszerek, idősek és fiatalok egyaránt.

#109

365, 2020. 06. 07.

Amikor az ember látni kezd, azt mondják, a harmadik szeme nyílik ki. Azonban nem valamiféle fizikai vagy misztikus harmadik szemről van szó. Nem valami titkos szerv, amely rejtve van a tudomány előtt. Inkább metafora.

102

365, 2020. 06. 01.

Az éberség négy pilléren nyugszik. Nem a politikai hovatartozása dönti el. A ma divatos politikai nézetek úgy vannak általában beállítva, hogy a kormánypártiak azok, akik alszanak, és az ellenzék az, aki felébredt. Ez azonban nincs így, és soha nem is volt így.

 

#100

365, 2020. 05. 27.

"Vegyék tudomásul, hogy akinek asztalán hírlapot találok, abban bizalmam végképp megingott." (Hamvas Béla)

#98

365, 2020. 05. 25.

A probléma nem ott van, hogy többféle világnézet létezik, tulajdonképpen annyi, ahány ember. A probléma ott van, hogy egyes világnézeteket mindenkire kötelezővé szeretnének tenni azok, akik az apparátus hűséges szolgái, és minden párbeszédet ellehetetlenítenek.

#97

365, 2020. 05. 25.

Az ember foggal-körömmel ragaszkodik a világnézetéhez, akkor is ha igaz, akkor is ha hamis. Ezért senki nem kényszeríthető ráeszmélésre. A felébredés csakis személyes indíttatásból történhet, az egyén belátása szerint.

#93

365, 2020. 04. 02.

Az egyik, Schrödinger macskája néven elterjedt kvantumfizikai kísérletnek számos - a hagyományban is fellelhető - mondanivalója van a világunk működését illetően. Az, amit ma a kvantumfizika megmutat, sokkal fontosabb, mint egyszerű kísérlet.

#91

365, 2020. 03. 31.

A kvantumfizika kísérletei és kutatásai számos, a hagyományból már ismert tényt tár fel újra.

#88 (Apparátus 5)

365, 2020. 03. 29.

Az emberek szeretnének abban hinni, hogy az igazság elfojtása, meghamisítása, a manipulálás, az elterelés, nevetségessé tétel valamilyen felső vezetők, befolyásos, világhatalomra törekvő emberek műve.

#84 (Apparátus 1)

365, 2020. 03. 25.

Az apparátus egy olyan szerkezet, ami - bár teljes mértékben az igazság ellen van berendezkedve - mégis képtelen az igazsággal szemben egyenes úton védekezni.

#83

365, 2020. 03. 23.

A Tarot 16. kártyája a Torony. A kártya egy toronyból lehulló alakokat ábrázol, a torony összeomlik, cipő, maszkok és más kellékek hullnak a mélybe. Egyes kártyákon a toronyt lángok borítják, másokon villám csap bele. A Kos alá tartozó élettörténés, és a jelentése a következő.

#81 (Mai mesterek)

365, 2020. 03. 21.

A világot ellepték a misztikusok, az "életjobbító edzők", a magukat mesterré avanzsálók. Épp mostanában néztem meg egy ilyen "edző" előadását, és már az elején feltűnt, hogy fizikai tényekkel nincs tisztában.

#80

365, 2020. 03. 20.

Azt mondják, elenyészően kevés az, amennyit másnak hazudunk, ahhoz képest, mennyit hazudunk önmagunknak.

#79

365, 2020. 03. 19.

Az átlátszó létezés (transzparens egzisztencia) alapja az egyenesség. Vagyis a gondolat, szó, tett egysége.

#76

365, 2020. 03. 16.

Paradoxon, hogy minél személyesebb vagyok, annál egyetemesebb is, minél közelebb kerülök magamhoz, annál közelebb vagyok az egységhez.

#73

365, 2020. 03. 13.

Egy vírusos világjárvány rávilágít arra, hogy mennyire szédületben él az emberiség nagy része, mennyire befolyásolható, vagy épp megszólíthatatlan (elzárkózott).

#72

365, 2020. 03. 12.

A csoportos karma azt jelenti, hogy bizonyos emberek ugyanazt a szellemi hibát (bűnt) követik el.

#71

365, 2020. 03. 11.

A félelem a tudás hiánya. De nem csak tárgyi tudásról van szó, hanem önmagunk tudásáról.

#64

365, 2020. 03. 06.

Vannak, akik azt mondják, az élet egy szórakozás. Ez sok emberre igaz, ha úgy közelítjük meg a szórakozást, mint a figyelem szétszórását.

#61

365, 2020. 03. 01.

Az élet házainak nevezhetjük azokat az életterületeket, amelyekben az ember fejlődik és kiteljesedik. Ezek azok az életterületek, amelyekben helyt kell állni.

#60

365, 2020. 02. 29.

A nehéz helyzetekben a hit nem elvonja a figyelmet, hanem rákoncentrálja. Ezért a hit nem megkönnyíti a sorsot, hanem segít a feloldásban.

#57

365, 2020. 02. 26.

Az ősideákat, vagy princípiumokat, melyek átszövik a szellemet, a testet, a sorsot, a bolygókkal szimbolizálják. Fontos megérteni, hogy az asztrológia nem a bolygók emberre gyakorolt hatásáról szól, hanem ezeket az ősideákat írja le. Ezek az ideák, amelyek az "ami fent van, ugyanaz, mint ami lent van" tétel értelmében, a létezés minden síkján megjelennek. Lássuk tehát röviden, mi ezeknek az ősideáknak az üzenete.

#55

365, 2020. 02. 23.

A legtöbb misztikus hibája, hogy azt hiszik, a dolgok kívülről hatnak. Azt mondják, hatással van ránk az időjárás, a konstelláció, a társadalom, a környezet.

#54

365, 2020. 02. 23.

Kétféle tudás van, az egyik kötelez, és ez az igazi tudás. Mit jelent az, hogy kötelez? Azt, hogy ha megismersz valamit, akkor az életed megváltozik, már nem tehetsz úgy, mintha nem tudnád.

#53

365, 2020. 02. 22.

A senki, vagyis a sorstalan: aki a sorsát teljes mértékben feloldotta. Megvalósította a gondolat, szó és tett egységét, teljesen transzparens, és egyetemesen tájékozott. Megismerte és feloldotta az örökölt karmát, azaz a tudatalattiba rejtőző hamis világképet, félelmeket. Imaginációját kitisztította. Véget vetett a hetedíziglen öröklődő rossz programoknak.

#52

365, 2020. 02. 21.

Az ember születésének pillanatában fellelhető erőviszonyok, energia minőségek az egész életre kihatnak. A ciklus törvényének megfelelően, minden kezdetben benne van az egész folyamat.

#51

365, 2020. 02. 20.

A lét a számokra épül. Az egyből kettő lesz (megnyilvánulás), a kettőből három (hármas egység), a három tulajdonképpen a Szent Szellem, vagyis az Ige: a legyen.

#49

365, 2020. 02. 18.

Az egyetemes törvényekkel harmóniába lenni nem azt jelenti, hogy különleges képességekre teszünk szert. Inkább jelent megnyugvást, mint cselekedetet, sokszor inkább a nem-cselekvés a jellemző a cselekvés helyett.

#47

365, 2020. 02. 16.

Az ok-okozat törvényét a karma törvényének is nevezik. Minden tettnek, szónak és gondolatnak következménye van, minden visszahat.

#46

365, 2020. 02. 15.

Van ideje a vetésnek, és van ideje az aratásnak, ez a ciklus és ritmus törvényének lényege.

#45

365, 2020. 02. 14.

A polaritás törvényét meg kell különböztetni a nemek törvényétől, mert a nő és a férfi nem az ember két pólusa.

#43

365, 2020. 02. 12.

A kompenzáció vagy kiegyenlítődés törvénye szerint minden kompenzáció alapon működik: adnunk kell ahhoz, hogy kapjunk.

#42

365, 2020. 02. 11.

A rezonancia, vagy hangoltság törvénye szerint az ember csak olyan dolgokkal találkozhat az életben, amivel rezonál.

#38

365, 2020. 02. 07.

Európa utóbbi kétezer éves történelme arról szólt, hogy megpróbálták semlegesíteni a kinyilatkoztatást. Más szóval semmissé tenni a kereszténységet.

#37

365, 2020. 02. 06.

A mai ember egy fajta tudathasadásban él. Észre lehet venni ezt nem csak a vallásokban, hanem a tudományok elméleti területein is.

#35

365, 2020. 02. 04.

A teremtés, vagy mágia törvényének két fontos tanulsága van: egyrészt az, hogy az ember nem csak teremtett, hanem teremtő is, másrészt az, hogy a szellem a primordiális.

#32

365, 2020. 02. 02.

Az Istenazonosság azt jelenti, hogy önmagam nem választom le a mindenségről. Feltétele, hogy a teremtő (Isten) és a teremtett (Ember) ugyanaz. Ez nem kiváltság, hanem óriási felelősség.

#31

365, 2020. 01. 31.

Summa: a fény a kiáradás, megismerés, megkülönböztetés, a szeretet visszatérés, odaadás, egység és azonosság.

#30

365, 2020. 01. 30.

A megkülönböztetés problémája társadalmi szinten is látható. Mivel csak jól megkülönböztetett elemek egyesíthetők (képeznek egységet), ezért az az integrációs törekvés, ahogy ma elképzelik, eleve kudarcot vallott.

#29

365, 2020. 01. 29.

Egy dologban meg vagyok győződve: Jézust ma is épp úgy keresztre feszítenék, ahogy ezelőtt kétezer évvel, ha nem fizikailag, akkor virtuálisan, mindig a kornak megfelelő eszközökkel.

#28

365, 2020. 01. 28.

Az éberség a belső hierarchiát alakítja ki. Azt a fontossági sorrendet, ami szerint az életünket vezetjük. Kritika nélkül nincs hierarchia, csak zavar van, és a zavaros életképzelet csak zavaros életet eredményezhet. A belső zavar hozza a külsőt, a belső rendetlenség a külsőt. Mindenekelőtt önmagunkban kell rendet tennünk, azáltal, hogy a fontossági sorrendet megtaláljuk, és életünk részévé tesszük.

#24

365, 2020. 01. 24.

Alapállás, amelyben a szellem a primordiális, a szellem áll a fizikai fölött, a szellemből indul ki minden, és oda tér vissza.

#23

365, 2020. 01. 23.

A világ legnehezebb dolga felébredni, vagy felébreszteni. Ennél nehezebb dolgot nem ismerek.

#22

365, 2020. 01. 22.

Először vala az ige. Az ige nem csak szó (legyen), hanem cselekvés is. Akarat is, tűz is, a teremtés tüze.

#18

365, 2020. 01. 18.

Sokan féltik saját titkaikat, pedig az látszik a legjobban, amit elrejtünk. Aki transzparens: átereszt. Nincs semmiféle elrejtett dolog, átlátszóság van.

#16

365, 2020. 01. 16.

Az alapállás azt jelenti, hogy a rendeltetésünknek megfelelően élünk. A rendeltetés az, ahol “Az én terhem könnyű és az én igám gyönyörűséges”.

#15

365, 2020. 01. 15.

Módszert mindenki maga csinál. Adott az információ, a lehetőség, de nincs általános kézikönyv, ami mindenkinek jó lenne. Épp ez benne a kihívás: a lényeges dolgokat csak egyedül, önmagadban teheted meg. Senki nem léphet helyetted. Itt bukhat meg számos iskola, mester vagy beavatás: ha nem alakítod ki a saját módszered, a máséval nem tudsz előre lépni.

#14

365, 2020. 01. 14.

Az élet paradoxona, hogy egyre jobban ki akarunk nyílni, de félünk, és ezért megkapaszkodunk, így magunkat megkötjük. Minél jobban akarjuk a szabadságot, annál inkább. Bezárjuk magunkat. Mindenféle korlátokat állítunk magunk köré. Falakat építünk, hogy külső ellenség ne hatolhasson be, de közben e falak rabjai leszünk.

#12

365, 2020. 01. 12.

Beavatási módszer több van, mégis igen kevés a beavatott. Hogy mibe lehet beavatást nyerni? Az éberségbe.

#11

365, 2020. 01. 11.

A morál, amikor az ember túltekint önmagán. Azt mondja, nem magamért, hanem a teremtésért. Lerázza magáról kicsinyes gondolatait, félelmeit és kétségeit.

#10

365, 2020. 01. 10.

A kereszt az idő és a tér jelképe. Az idő és a tér metszése, kereszteződése, az a pont, ahol a tér és az idő egymást megfogja. Ebben a dimenzióban az idő és a tér foglyai vagyunk. Ezért van rajtunk a kereszt.

#9

365, 2020. 01. 09.

Egyik oka, amiért nem látjuk ittlétünk egyszerűségét, az a élet féltése. Nem csak az életösztönről beszélek, azzal nincs semmi baj. Hisz valami ide kell kössön.

#8

365, 2020. 01. 08.

Az emberiség egyetemes fundamentumán állni azt jelenti, hogy azt akarni, amit Isten. Mit akar Isten?

#7

365, 2020. 01. 07.

A közöny a legrosszabb. Amikor az ember csak a világra koncentrál. Vigyáz arra, hogy a kényelme meglegyen, és semmi baj ne érje. Nem érdekli őt a miért. Esetleg csak a mikor és a hogyan.

#6

365, 2020. 01. 05.

Ne nehezedjenek rád a világ dolgai. Csak könnyű szívvel. Azt hallottam, hogy a túlvilágon a lelket és egy tollpihét a mérlegre teszik, és ha a lélek lehúzza a tollpihét, elveszett.

#5

365, 2020. 01. 05.

Az alapállás a gondolat, szó és tett egységnek megvalósítása. Nincs átlátszó egzisztencia ezen hármasegység nélkül. A gondolat, szó és tett egysége helyezi az embert a bázisra, teszi igaz emberré, ugyanakkor transzparensé.

#4

365, 2020. 01. 04.

Az ember felépítésének hármas egysége a test, lélek és szellem. Ami fent van, ugyanaz, mint ami lent van, ezért e három egymást tükrözi, egyik sincs a másik nélkül. Lássunk egy kis aritmos logost.

#3

365, 2020. 01. 03.

A világ teremtése két fontos mozzanatból áll: kiáradás és visszatérés. Mondhatni, hogy a teremtés pulzáló. Kiáradás a megismerésért, visszatérés a megértésért. Tágulás és szűkülés. Ahogy a szív dobog.

#2

365, 2020. 01. 02.

Az, amit karmának neveznek, összetettebb, mint ahogy ábrázolni szokták. Az "azt kapsz, amit te is adsz" felvázolás igen csak egyszerű. Ha ez így működne, akkor bárki könnyedén jó életet élhetne, hisz csak arra kellene figyeljen, hogy jót cselekedjen.

#1

365, 2020. 01. 01.

Az ittlétünk oka egyszerű, ugyanakkor mégis összetett. A teremtés hatalmas örvényében, folyamatában keletkeznek hibák, és mi azért vagyunk itt, hogy ezeket a hibákat kijavítsuk.