Kilépés
#38

365, 2020. 02. 07.

Európa utóbbi kétezer éves történelme arról szólt, hogy megpróbálták semlegesíteni a kinyilatkoztatást. Más szóval semmissé tenni a kereszténységet.

Tudomány és vallás karöltve. Az egyik tagadott, a másik hamisított. Nem volt nehéz, hisz az ember a könnyűt választja. A kereszténység ellenében a vallás és a tudomány az élet megkönnyítésén fáradozik. Vallást és tudományt a hatalom megszerzésére alapítottak és fejlesztettek.

A vallás kanonizálta a szentiratokat, és ami számára nem volt tetszetős (nem felelt meg a hatalom gyakorlásához), azt kivette. A legnagyobb hibát mégis akkor követte el, amikor a Jézus szavait átértelmezte, és azt csak rá vonatkoztatta (rákente). Itt említhetném például az Isten fia kifejezést, amit ma kizárólag Jézusra mondanak (holott ő úgy értette, hogy minden ember Isten fia), vagy a megváltást, amit szintén rákentek (értelmezés szerint ő a megváltó), holott mindenki saját maga megváltója (beavatást nyerhet a Krisztusi princípiumba). Az ember porszemnek való titulálása kivette a kezéből a felelősséget, ezt még megtoldták az “Isten titkai kifürkészhetetlenek” mottóval, és máris kész volt az alapja a hatalmi szervezetnek. Ha az ember porszem, megváltása Jézustól (innen kezdve az ő hírnökeitől, a papoktól) függ, kénytelen a papság szabályait követni az üdvözülés reményében. Azonnal Istenkáromlás lett az Én Isten vagyok gondolat, a vallás Istent kívül helyezte el, és az élet dolgaiért őt tette felelőssé. A vallás azóta számos formát öltött, számos szekta is született, az éneklő érzelgősöktől a bibliából idézgetőkig, de mindegyiknél egy a közös: a kereszténységet nem megérteni és nem gyakorolni, hanem helyette apparátusi szabályokat szolgálni. A vallásokban az éberség csírája fel sem lelhető, és igazságról (transzparenciáról) sem beszélhetünk mindaddig, amíg a vallás fejei titkokat őriznek. Magyarán, a vallás gyakorlata csupán a formaságra korlátozódott, amelyet nem az igazságra való törekvés, hanem a félelem motivál. Nemhiába született meg az "Istenfélő" kifejezés, ebben minden benne van, ami kell. Csak meg kell nézni, hogy hogyan jön ki az ember a templomból (régi vicc: mintha mise történt volna): jobbá vált-e, szabadabb-e, morálisabb-e, jobban szeret-e, többet tud-e, vagy minden maradt a régiben.

A tudomány születésének korai szakaszában egyetlen cél vezérelte a tudósokat: a vallást le kell járatni, és be kell bizonyítani, hogy minden anyag. A vallás világhatalmát el kell venni, és azt a tudósok kezébe kell adni. A vallással együtt pecsételték meg minden beavatási eszköz sorsát, és csak az maradt fent, amely szervezet elég erős volt (legjobban be volt rendezkedve a hatalom gyakorlására). A keresztény metafizika lényegét sikerült elhomályosítani, és az analógiás gondolkodást szinte kiirtani. Nem kell már gondolkodni, csak követni kell a szabályokat, roppant egyszerű. Csak meg kell nézni, hogy hogyan jön ki az ember az orvostól: jobbá vált-e, szabadabb-e, morálisabb-e, jobban szeret-e, többet tud-e, vagy minden maradt a régiben, legfeljebb testi egészsége javult átmenetileg.

Aki gondolkodni mer, hamar vagy áltudományos, vagy Istenkáromló, vagy mindkettő, leghamarabb eltévedt és bűnös, a fogyasztó társadalom hasztalan tagja. Egyet tehetsz: nézd meg és menj tovább.

Szólj hozzá!
Hozzászólhatsz regisztráció nélkül, nem kell személyes adatokat megadnod!
A weboldal üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy a nem megfelelő hozzászólásokat törölje.
0 hozzászólás