Kilépés
A végső valóság megértésének egyik alapköve, Petrovics Garjajev

Esszék, 2021. 01. 01.

A hagyomány, és az igazi tudomány találkozását a kvantumfizikában láthattuk. A kvantumfizikai és az újabb genetikai tanulmányok lassan bizonyítják mindazt, ami a hagyományban fellelhető, és amit sok, nyílt és kíváncsi ember már megtapasztalt. Nem új keletű dolgok ezek, már a kilencvenes években írtak erről gondolkodók. Előző, kvantumfizikáról szóló írásaimban igyekeztem feltárni azokat az egyszerű és ésszerű következtetéseket, amelyeket le lehet vonni, és most lépjünk még egyet előre, és nézzük meg, hol tart ma az igazi tudomány, és ehhez képest hol tart az emberiség.

Petrovics Garjajev (kép forrása: https://revijazarja.si)

Mert szólni kell arról is, hogy az igazi tudósokat soha nem ismerték el, elméleteiket tudománytalannak tartották, és ennek több oka is van. Egyrészt nagyon erős az ellenállás az olyan tudományos kutatásokkal szemben, amelyek fölöslegessé tehetnek vagyont hozó gyógyszereket, sok pénzt jelentő orvoslást, és ez senkinek sem érdeke. Másrészt a tévén nevelkedett emberiség nagy része nem is tudja befogadni ezeket az információkat, hisz ezek teljes mértékben eltérnek az elemiben tanult, majd tudományos csatornákon a végtelenségig ismételt egyszerű világnézetektől.

Ismerjük meg Petrovics Garjajev orosz tudóst, akadémikust, az Orosz Természettudományi Akadémia, az Orosz Orvostechnikai Tudományos Akadémia, valamint az Ember- és Természetvédelmi Nemzetközi Tudományos Akadémia tagját. Nobel-díjra jelölték 2020 októberében. Ám váratlanul, 2020 november 17-én meghalt. Az ő munkássága a hullámgenetika és a kvantumimmunitás területén zajlott, ezeket a fogalmakat általa ismerhetjük. Nevéhez fűződik a nyelvi-hullámgenetika, a kvantumgenetika fogalma.

Hamarosan meg fogjuk érteni, miről is szól Garjajev munkássága, de azelőtt ismételjük át mindazt, amit már tudunk és megértettünk: azt az alapvető tételt, hogy egyszer van a szellem, utána a fizikai test, és a dolgok elsődlegesen a szellemben jönnek létre, s csak utána a testben. A kvantumfizikáról szóló cikkeimben leírtam, most csak röviden ismétlem meg, hogy a világ bármilyen megjelenése, történése akkor jön létre, amikor azt megfigyeli valaki – azaz tudati beavatkozás történik. A kvantum-részecskék hullám vagy részecske természetét az dönti el, hogy mit akar látni a megfigyelő. A kvantumfizika bebizonyítja azt, amit a hagyományból is megérthetünk: világunkat, életünket teljes mértékben a tudatunk befolyásolja. Nincs véletlen, nincs ártatlanság. Már ezelőtt húsz évvel is megírták ezt nagyobb gondolkodók, akiknek írásai csak igen szűk réteghez jutottak el, és ennél még szűkebb réteg értette meg. Számtalanszor leírtam, hogy a betegségeket elsősorban a tudatunk okozza: a világnézetünk, rejtett félelmeink és vágyaink, és a megjelenő, vagy kimutatható kórokozók csak másodlagosak. Ma már több tudós megkérdőjelezi magát a kórokozó kifejezést is, hisz a kórokozó végső soron mi magunk vagyunk. Összegezve, és sűrítve tehát: nem a vírusok és baktériumok a felelősek a betegségeinkért, hanem mi magunk, akik ezeket a betegségeket a tudatunkkal létrehozzuk. Bár néhány alapigazság divatos szlogenné változott az utóbbi időkben, mégis igen kevesen vannak, akik ezt megértették.

Garjajev, a genetika területén végzett kutatásai során rájött, hogy a génjeink információ tárolása nem csak fizikai, hanem kvantum szinten is történik, azaz mező (hullám) formájában. Kísérletei rámutattak arra, hogy ha ezeket a mezőket megváltoztatjuk, akkor képesek vagyunk gén szinten változtatni. Ez a felfedezés jóval túlmutat azon, ahogy elsőre hangzik, hisz bebizonyítja azt, amit a hagyomány is állít, miszerint nem csak géneket örökölünk, hanem elsősorban gondolatokat és világnézeteket, amelyek végül is ezeket a géneket létrehozzák. A gének információs, vagy ha úgy tetszik, kvantum mezője a külvilággal van rezonanciában, és ezt az egész rezonanciát a tudatunk irányítja. Természetesen az a tény, hogy valamit a tudatunk irányít, még nem jelent tudatosságot, hisz tudjuk, hogy a tudatalatti szférában sokkal több információ van, és ezért a tudatalattink határoz meg elsősorban. Az öröklött információk nagy része a tudatalatti részét képezi, és mint láthatjuk, ez fizikailag nem csak az agyunkhoz, hanem az egész génállományunkhoz köthető. Van egy szálló ige, miszerint az agyunk tíz százalékát használjuk, és ha legalább ötven százalékot ki tudnánk használni, csodákra lennénk képesek. Ezt az állítást fogalmazzuk meg kicsit másképp: az emberben levő összes információ alig tíz százaléka tudatos. A többi a tudattalanban van, de ez nem jelenti azt hogy inaktív: folyamatosan létrehozza, teremti a környező világunkat. Az exortio – avagy az ördögűzés fogalma a hagyományban arról szól, hogy a tudatalatti információkat (hibákat, tévképzeteket, félelmeket) ördögnek nevezzük, és ezeket a felszínre kell hozni (át kell világítani a tudatosság fényével) ahhoz, hogy ezek hatása megszűnjön. Az exortio lényegében nem más, mint a fokozatosan növekvő tudatosság: minél több bennünk levő titkot felfedünk, annál inkább csodákra vagyunk képesek, hisz nem mindegy, hogy a minket alkotó információs mezőnek hány százaléka tudatos.

Garjajev azzal próbálkozott, hogy bizonyos információkat közvetített a génekhez, a kvantumok szintjén, és észrevette, hogy ezen információk hatására a gének megváltoznak: megszűnik egy betegség, vagy épp létrejön egy másik. A nyelvi hullámgenetika lényege, hogy a génekhez küldött információ képes a gének kvantum mezejére hatni, és azok információs tárházát módosítani. Számos kísérletével bizonyította állításait, ezeknek mind utána lehet nézni.

Egy igen érdekes, és fontos meglátása a vírusokkal kapcsolatban volt: felfedezte ugyanis, hogy a vírusok kétféle módon is terjedhetnek: fizikailag, és mező (hullám) formájában. Garjajev képes volt egy vírusos fertőzést semlegesíteni az által, hogy a vírus genetikai hullám-mezőjét semlegesítette. Nézzük meg még egyszer, mit is jelent a fenti állítás: a vírusok nem csak fizikailag terjedhetnek (például levegő vagy érintés útján), hanem kvantum szinten is, mint információ. Hogy ez mit jelent? Azt, hogy a vírus nem kell fizikailag jelen legyen ahhoz, hogy valaki elkapja. Ahogy a hagyományban is számtalanszor találkoztunk azzal a ténnyel, hogy a betegséget nem a konkrét fizikai kórokozók okozzák, úgy ezt maga Garjajev is bizonyította. Elég csak a vírus információja jelen legyen (bennünk), és létrejön a betegség. Ha ezt igazán felfogjuk, akkor megértjük mindazt, amit többször ismételgettem én is, hogy a védekezés hiábavaló, sem maszk, sem elzárkózás nem óv meg minket egy fertőzéstől. Az éberség azt jelenti, hogy a velünk való történéseket, betegségeket értelmezni tudjuk, vagyis éberen figyelünk. Ha elég éberek vagyunk, akkor elég információt tudatosíthatunk mindabból, ami bennünk van, és ez a tudás az igazi védelem: a kegy, amely megvéd mindattól, amit a nem tudatos tartalmaink okozhatnának.

“Az embernek magasabb szellemi szintre kell emelkednie, hogy mentálisan meg tudja védeni magát, létre kell hoznia egy mentális burkot, rá kell vennie a szervezetét arra, hogy „védelmi” üzemmódba működjön. Sejtjeinket megtaníthatjuk arra, hogy ne fogadják be, vagy vezessék át inaktív állapotba ezt az információt, hiszen az ember tudata képes befolyásolni ezeket a torziós mezőket.” - mondta Garjajev egy interjúban.

Igen, láthatjuk, hogy az az igazi tudomány, amit Garjajev munkássága jelent, hogyan találkozik mindazzal, amit a hagyomány már évezredek óta ismer. És hogy miért nem vagyunk és nem lehetünk ezen a szinten? Ha beleássuk magunkat ezen tudósok életébe, hamar rájövünk: a mai világunkban sajnos még a pénz, az anyagi élvezetek miatt van minden, és ahhoz, hogy ez a gazdaság és meggazdagodás biztosítva legyen, épp megfelelő a mai tudományos álláspont és színvonal. Ha a betegséget vírus okozza, akkor ki lehet fejleszteni és el lehet adni a gyógyszereket és az oltást. Ha a rák nem gyógyítható másképp, rengeteg pénzt lehet keresni kemoterápiás szereken. A pénz világa rettegve fogja vissza, és tünteti el azokat a felfedezéseket, amelyek megváltoztatnák az egész világot, és az emberiség sorsát. Szisztematikusan fenntartják azt a, mondhatni Newtoni fizikát, amelyet igazából már rég meghaladtunk. Ha kiderülne ugyanis, hogy az ember képes magát meggyógyítani a tudata segítségével, sokan sok pénztől esnének el. Hogy készakarva van-e az emberiség ezen a szinten tartva, vagy ez alapvető emberi természet, nem tudom, de tény, hogy a hullámgenetika megértése, azaz a hagyomány megértése az igazi gyógyulás fele vezető út lehet.

Lassan rájövünk, hogy azok az emberek, akikről a hagyomány ránk maradt, jóval magasabb szinten voltak tudásban és éberségben. Ha nem lenne ez az entropikus erő, ami visszahúz a fizikai világ szellemtelenségében, már rég magasabb szinten lennénk mi is.

De egyelőre túl nagy még az ellenállás. Ezért a megértés csak egyéni, és csak annak adatik meg, aki megnyílik ezen tudás előtt, hisz ahogy Jézus mondta, sok a meghívott, de kevés a kiválasztott. Kevés a kiválasztott, aki kiválasztotta magát arra, hogy a hagyományt megértse, és Istenazonosságát felismerje.

De aki felismeri, annak élete más értelmet nyer, mert ez az a tudás, ami kötelez, ami mellett nem lehet elmenni, mert megváltoztatja az életet. A viszonylag kevés olyan tudós közül, akik képesek voltak igazi tudást felmutatni, Garjajev volt az egyik. Nem valószínű, hogy tudása felkapott lesz az elkövetkezendő időszakban, hisz a játékok most épp az ellenkezőjéről szólnak, de nekünk, akik kíváncsian fürkésszük a világot és önmagunk, hogy megértsük, Garjajev tudása egy újabb alapkő a bázisunk megépítésében.

Szólj hozzá!
Hozzászólhatsz regisztráció nélkül, nem kell személyes adatokat megadnod!
A weboldal üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy a nem megfelelő hozzászólásokat törölje.
1 hozzászólás
Erdei Gizella Erzsébet, 2 éve
Áldás. Köszönöm az írást, szívből, és hálámból!!!
Tisztelettel,
Erdei Gizella Erzsébet