Kilépés
Ahogy én látom

Kritikák, 2017. 12. 02.

Ahogy én látom: a "hivatalos álláspont", a vallás, a metafizika, az asztrológia és más archaikus beavatási rendszerek viszonyát. Ahogy én látom: a csoportos vakságot, a média által támogatott szundikálást, a büntetett éberséget. Az emberiség szándékos tudatlanságban tartását. A folyamatos félrevezetést, és azt a jól, szinte zseniálisan kidolgozott rendszert, amely elhiteti a rabszolgákkal, hogy szabadok. Ahogy én látom az archaikus hagyomány nevetségessé tételét, és eldeformálását, az álalakzatok megteremtését mindazért, hogy az ember azt hihesse, világnézete saját terméke. A készen elénk vetített elméleteket és bizonyításokat, a készen kapott boldogság recepteket, a készen kapott világnézeteket. Ahogy én látom a mai köztudat minőségét és manipuláltságát.

Festmény / rajz: Kálic

Vallás: mehet, metafizika: nem mehet

 Az újságokban számos helyen vallási cikkek olvashatók, azonban metafizikai dolgokról, spiritualitásról, beavatási utakról szó sem esik, és a legtöbb szerző meg sincs említve. A materialisták nagy része, sőt a szkeptikusok is, ha hallgatólagosan is, elfogadják a vallást. Egy fajta érinthetetlen kultúrának tartják, de legtöbbünkben ott van a félelem, hogy mi van ha mégis. Az emberből nem lehet már teljes mértékben kiirtani az Istenfélelmet, ezért jobb békén hagyni. Évszázadokon át beültetett képeket nem lehet csak úgy lazán eldobni, s ne feledjük, hogy hosszú időn át volt a vallás világhatalom. A vallásnak célja volt az igazi felébredés megakadályozása, s a mai tudománynak, vagy mai nézetnek, ugyanez a célja. Így ha már ennyire egyetérthetnek ebben, s mivel tömegmanipulációban mesterek, minek is piszkálják egymást. A pap majd nem beszél a C vitamin ellen, a gyógyszergyár nem emlegeti a vallást, s kalap. Inkább közös megegyezésre a pap elítéli az archaikus hagyományt, mint az asztrológiát vagy a teremtés törvényét, ugyanezt a gyógyszergyár is megteheti, s közös egyetértésben mehetnek előre. Kézen fogva teszik most azt, amit külön-külön is megtettek: a felébredés megakadályozását.

Azt mondják, a tudomány nem a megismerésért jött létre, hanem azért, hogy bosszút álljon a valláson, amiért az évszázadokon át bitorolta a világuralmat. Idő közben kiderült, hogy a vallással jobb együttműködni, mert annak már megvannak az uralkodás és világhatalom kellékei, lefektetett szabályzat, s amit át lehet venni, és a tudományos, mai néven materialista világhatalomra fel lehet használni. A képlet egyszerű, az embereknek nem szabad túlságosan megengedni az egyéni gondolkodást, hanem kész világnézetet kell nekik adni, amelyet sajátjuknak érezhetnek. Mindkét résznek ugyanazok az eszközeik, amely a társadalomból való kirekesztéstől, az elmebetegség gyanúján keresztül a fenyegetőzésig, sőt a tulajdonképpeni büntetésig terjed.

Szkeptikusok: a félvakság ékes példái

Feltettétek valaha a kérdést, hogy a szkeptikusok által készített dokumentumfilmekben, interjúkban  miért nem ejtenek soha egy szót sem a vallásokról?
Mert ugye a szkeptikusok, ahogy magukról állítják, a tudományosan igazolható igazságok képviselői, akik elítélnek mindenféle misztikus dolgot, minden olyan elméletet vagy világnézetet amelynek nincs tudományos alapja.
Filmjeikben felszólalnak a homeopátia, az asztrológia, a természetgyógyászat, a tarot, a Reiki ellen, minden olyan út, vagy iskola ellen amely – még ha tangenciálisan is – érinti a "szellem" kérdését. Épp a múltkor néztem egy filmbe bele, amely egy vérbeli szkeptikus film volt. A felszólaló szinte felháborodva adta elő, hogy a sok "hókuszpókusznak" köszönhetően, ahogy ő mondta, sok ember nem akarja beadatni az oltásokat, sokan nem hisznek az orvostudományban és így tovább. Feltűnt azonban, hogy vallásról szó sincs.
Hát megmondom, miért: mert a vallás nem kompromittálja őket. A vallás nem jelent veszélyt az orvostudománynak, a gyógyszeriparnak, a tudománynak. Nem jelent veszély a "tudományoskodó", valójában gátlástalanul meggazdagodni akaró iparágaknak. Nem jelent veszélyt az influenza – oltások maffiának, nem jelent veszélyt az atombomba – gyártásnak és az emberirtásnak.
Pedig ha igazán szkeptikusok lennének – s nem pedig öntudatlanul a tudományos – piacgazdaság képviselői, akkor bizony kellene a vallásokról is beszéljenek.

Fennáll azonban a gyanú, hogy a szkeptikusok a popularitásuk érdekében elfogadták a vallást, s a vallással együtt irthatják mindazt az információt, ami az embert felszabadíthatná. Rossz lépés volna a szkeptikusok részéről a vallást is fikázni, elvesztenék a rajongói körüket, hisz kevés az az igazi szkeptikus, aki, ha csak tudat alatt is, nem retteg az Isten büntetésétől. Ezért innentől kezdve a szkeptikusokat nem tudom komolyan venni, s nem tudom őket gondolkodóknak nevezni, inkább egy eszköz részeinek látom őket, amelyek szolgálják a mai mű világnézetet abból a célból, hogy eltántorítsák az embereket a kutatástól és a megismeréstől.

Ami nem fér bele a rendszerbe

A rendszernek van egy bizonyos tűréshatára, és ez valahol az emberi felszabadulás, szellemi megvilágosodás előtt húzódik, ott, ahol épp elhitetik az emberrel, hogy szabadon gondolkodhat, de még nem. A vallást ezért nyugodtan be lehetett engedni a rendszerbe, de hülye is volna az elit Vatikánnal szórakozni. A vallás amúgy sem szabadít fel senkit, sőt, valahol a porszem és hamu elmélete meg is felel az elvárásoknak. A lényeg a tömegek kinevelése, akik akár vallási, akár tudományos életrendet követnek. Csak módszeresen kell az agyakba az elméleteket és a képeket belevetíteni, hogy egy idő után ne tudja az ember, hogy egy vélemény saját gondolata-e vagy sem. A vallás egy olyan, mára már tudományos rendszer, amely tökéletesen beépült az apparátusba, s amely megfelel a tömegek manipulálásának, ezért ma már senki sem szólal fel ellene, főleg nem a hivatalos média.

A gond az, hogy az igazi tudás, az igazi lét rendszer mentes. Vagyis apparátus mentes. Vagyis szabad. Hogyan is lehetne egy rendszerbe beágyazni egy anti-apparátusi gondolkodást? Csakis úgy, ha azt rendszerbe foglalják, s innentől kezdve megfosztják igazi önvalójától. Ahogy a vallás a kereszténységet apparátussá tette. A rendszernek működnie kell, mert rendszer nélkül nincs lehetőség a világuralomra. Ezért nem engedhetnek be semmit, ami a rendszert megbontaná.

Asztrológia: tegyük komolytalanná

A hivatalos média, Isten tudja miért, horoszkópokat közöl, amelyeket innen onnan összeszed, teljesen komolytalan, szórakozás szintű szövegeket. Ennek azonban, tudjuk, nem az asztrológia megismertetése a célja, hanem épp a komolytalanná tétele. Ha egy olyan tudományt, vagy beavatási utat, ami felébreszthetné az embert, komolytalanná tesznek, ezzel biztosítják ellene a védelmet. A köztudatba sikerült az asztrológiát mint komolytalan szórakozás beépíteni, s innentől kezdve a kutya se veszi komolyan. Bárkit megkérdezel az asztrológiával kapcsolatban, mosolyogni fog, s azt mondja, hogy azt csak az idős hölgyek, meg egy két elszállt veszi komolyan, vagy talán ők sem. Az asztrológia komolytalanná tétele egyszerű de következetes gyakorlat, s nem csak az asztrológiára igaz, hanem az összes többi beavatási vagy megismerési útra.

Asztrológia: tudományosan magyarázzuk, hogy áltudománnyá tehessük

Tudjuk, hogy az asztrológia egy térkép, egy szimbólumrendszer, ami az önmegismerés és a valóságmegismerés nagyszerű útja. A hivatalos világnak azonban tudományosan igazolható axiómák kellenek, s az asztrológia teljesen kívül esett ezen a világrenden. Valamikor a tizenkilencedik században sikerült meghülyíteni az asztrológusokat, akik el kezdtek a bolygók és csillagok hatásáról beszélni, mert így kissé tudományos ízt adtak az asztrológiának, másfelől azonban megadták az alapot annak, hogy az asztrológiát áltudománynak lehessen nyilvánítani. Olyan jelenség ez, mint ha ma egy térképről azt feltételeznénk, hogy a rajta szereplő város nevek miatt keletkeztek a városok. Az viszont tény, hogy az asztrológiát, a többi beavatási és megismerési eszközzel együtt, sikerült komolytalanná tenni. Rávették az asztrológusokat, hogy adjanak tudományos alapot egy olyan rendszernek, ami kívül esik a materializmus körén, s ezzel megalapozták azt a helyet, ahol bizonyítani lehet az asztrológia komolytalanságát. A probléma csak az, hogy sem a bizonyítások, sem az ellenbizonyítások meg sem érintik magát az asztrológiát, csak az asztrológiáról készakarva csinált hamis képet. Adtak alája egy széket, amit majd ki lehetett rúgni. Én azt mondom, nem kellett volna arra a székre semmilyen érdekből ráülni.

Összeesküvés: engedjük be a salakot

Az összeesküvéseben hívők nagy része ugyanúgy felül a hivatalos álláspontnak, mint mindenki más. Ha fel is fedeznek néhány összefüggést, az archaikus tanításokat ők sem hiszik el, nem fogadják el, nevetségesnek és elítélhetőnek tartják, és nem is tudják, hogy ez a világhatalmak célja. Azt hiszik sokan, hogy önálló gondolkodással és értékítélettel rendelkeznek. A tény azonban az, hogy megírt forgatókönyv szerint gondolkodnak, és a legékesebb példái annak, hogy a legjobb rabszolgatartás ha elhitetjük a rabszolgákkal hogy szabadok. Amikor ezek a gondolkodók erősen kezdenek piszkálni bizonyos összefüggéseket, s fennáll a veszély hogy valamit fel is fedeznek, a hivatalos média gúnyt űz belőlük, hogy ezzel a legtöbb érdeklődő kedvét szegje. Ezzel nem is lenne semmi baj, ha nem lennének ők is beetetve, mint a pontyok a halastóban, előre gyártott spirituális-ellenszenvvel, szellemtelenséggel, materialista alapokkal. A gyakorlati felszabadulás szempontjából szinte lényegtelen, hogy a repülők a kondenzcsíkokat szándékosan mérgezésre húzzák-e, s az is lényegtelen, hogy járt-e ember a holdon vagy az egészet megjátszották egy stúdióban, az is lényegtelen, hogy kinek a kezében a pénz. Ez nem az a tudás, ami felszabadít. Azt a tudást, ami felszabadít, s ami ellen az egész hivatalos álláspont védekezik, amit elmásítanak, amit komolytalanná tesznek, azt nem sokat érzik meg. Sajnos azok sem, akiknek élete célja a leleplezés és a megismerés. Egy adott szinten túl már nehéz a vetített világnézetből kiszállni.

Spiritualitás: üzletnek tökéletes

 Amikor felfedezték, hogy üzleti érdekből be lehet engedni a spirituális tudás kis százalékát a köztudatba, az éberebb üzletemberek hamarosan könyveket és MLM rendszereket hoztak létre erre az alapra. A sikerkönyvek és a sikertörténetek kettős céllal keletkeztek, egyrészt mert jó üzletek, másrészt mert ismét elhitetik az emberrel, hogy a hivatalos világvezérlés megengedi a spirituális fejlődést. Spirituális fejlődésről azonban szó sincs, csakis marketing szempontból kidolgozott, agymosásra tökéletes elméletekről, amelyek soha nem ébresztenek fel senkit, csak azt a látszatot keltik, és amely látszat következtében hajlandó az ember a zsebébe nyúlni.

Most a huszonegyedik században az a látszat keletkezett, hogy az embereknek nő a spirituális tudatosságuk, de ahogy én látom: ez csak látszat. A materializmus keserű és száraz korszaka kihívta a misztikumot, az emberek kezdek valami érdekesre és színesre vágyni, elszaporodtak a szekták és a spirituális sikerkönyvek, a receptek és a megoldások. Hétvégi beavatások, gyorsan ható megoldások, biztos egészség, boldogság és gazdagság ígéretek. Ha az embereknek spiritualitásra lett igénye, adunk nekik. Jól kigyomlált, átírt, semlegesített, tüzétől megfosztott, alapját vesztett információt. Amely az apparátusra nem jelent veszélyt.

Mert az igazi tudás ismerve az, hogy kötelez. A megszabadulást kötelezővé és kikerülhetetlenné teszi. A hivatalos álláspont szépen levadássza és semlegesíti ezeket a tudásokat, azért, hogy fel se merüljön az emberiség felébredésének lehetősége.

Csak ne essünk ugyanabba a hibába

Mielőtt az összeesküvés-hívők hibájába esnénk, s mindezért valaki külső ellenséget, világokon uralkodót vagy gyíkembert tennénk felelőssé, be kell ismernünk, hogy mindezt mi tesszük önmagunkkal. Mert lusták vagyunk gondolkodni, s mert a kényelem az első, s mert a sorsunkat meg akarjuk könnyíteni. Az apparátust mi hoztuk létre, és mi tartjuk fenn, a metafizikát mi tesszük nevetségessé, s arról hallani sem akarunk, hogy a boldogságunkért és a megszabadulásért tennünk is kellene valamit.

Szólj hozzá!
Hozzászólhatsz regisztráció nélkül, nem kell személyes adatokat megadnod!
A weboldal üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy a nem megfelelő hozzászólásokat törölje.
0 hozzászólás