Kilépés
Interjú a fák alatt - 3 rész - értekezés az asztrológiáról

Interjú, 2017. 11. 18.

A csillagok sokat elárulnak. Ha tiszta az ég, és hátrafekve bámulod az eget, úgy érzed, minden választ megkapsz, amit szeretnél. Megnyugtató tudni, hogy ott megvannak a válaszok, majd ráeszmélni, hogy a csillagok bennünk vannak. Ki ne szeretné önmagában meglátni a csillagokat? És megkérdezni tőlük, mi dolga a világban? Ilyesmikre gondolok, ha a csillagokra nézek.

Festmény / rajz: Kálic

- Számos, egyesek szerint okkultnak nevezett tudomány van. Ilyen például az asztrológia. Miért nevezik az asztrológiát tudománynak?

- A tudomány definíciója szerint az a tevékenység, amelynek segítségével megismerjük a körülöttünk levő világot, és lényeges ismerve, hogy a tudományos kísérlet többször, és mindenki által megismételhetőnek kell lennie, azonos eredményt adva. Ez a modern tudomány definíciója tehát, amelynek, ha egy eljárás, nem felel meg, nem nevezik azt tudománynak. Azonban említettem volt a többféle logikát, és ezen logikák többféle értelmezést adhatnak. Felvetődnek a kérdések: melyik világ megismeréséről van szó? Mi az eredmény? Ne feledjük, hogy a tudomány fenti definíciója még a tizenkilencedik században volt lefektetve, amikor annak a vallás uralmával kellett szembeszállnia. A tizenkilencedik századig, és még abban a században is, rengeteg téves tudományos megállapítás született, amelyek megfeleltek a definíciónak, még is később elvetették azokat. Az újabb, kvantumfizikai kísérletek során sokszor bebizonyosodott, hogy egy kísérlet eredménye nem egyértelmű, lásd például a fény hullám illetve részecske természetét. Rájöttek ugyanis, hogy a megfigyelő nagyban befolyásolhatja az eredményt, s ez új lehetőségeket vet fel. Most már helyesebb azt kérdezni, hogy ki a megfigyelő, ki végezte a kísérletet, mint azt, hogy mi az eredmény. A huszadik század végére számos olyan tudományos megállapítás született, amelyek gyökerestől vágnák ki a régebbi tudományos téziseket, csak ez nagyon nehéz, mert évtizedeken keresztül sulykolták az emberekbe azokat. Lásd például az evolúciós elméletet, amelyet egyszer sem bizonyítottak, de többször megcáfoltak, tudományos alapokon, és még is sokat azt fogadják el még ma is, hogy a majomból származunk.

- Az asztrológia hogyan illeszkedik a mai tudományos definícióba?

- Meg kell jegyeznem, hogy itt az emberek zöme által ismert asztrológia, amelyeket az újságok, meg lapok az orra elé nyomnak, nem tartozik az igazi asztrológia körébe. A ma ismert asztrológia csak szórakozás, a ma ismert asztrológusok nagy része csak a szórakoztató ipar figurái. Az igazi asztrológia azonban megfelel a tudományos definíciónak: a megismerést szolgálja, és többször, bárki által megismételhető kísérleteket lehet vele végezni. Említettem azt is, hogy az igazi tudás kötelez. Azt jelenti ez, hogy olyan dolgokról szerzek tudomást, amelyek az életem megváltoztatását kötelezik, nem lehet mellettük csak úgy elmenni. Én egy új definíciót állítanék fel a tudományra: csak azt nevezném tudománynak, amelynek az eredményei köteleznek, és ebbe a definícióba az asztrológia teljes mértékben beleillene, azonban számos ma ismert tudományos maszlag kiszédülni belőle.

- Mi képezi az asztrológia alapját?

- Az asztrológia nem érthető meg a megfelelő, analogikus logika nélkül. Az analogikus logika bizonyos dolgok között az analóg összefüggéseket keresi, és nem ok - okozati - vagyis lineáris - összefüggéseket. Az analóg logika az, hogy megfigyelem, milyen jelenségek lépnek fel bizonyos időben, egyszerre, más és más szinteken. A mai modern tudomány csak a lineáris logikával dolgozik, ami olyan megállapítást eredményez, ami logikailag hibás lehet. Vegyük például a mandulagyulladást, hogy lássuk, miről van szó. Akárhányszor mandulagyulladást diagnosztizálnak, ott kórokozókat is felfedeznek, akár baktériumokat, akár vírusokat, mindegy. Ebből a megfigyelésből származtatják azt a tézist, hogy a mandulagyulladást kórokozók okozzák. Miért? Ez itt a logikai bukfenc. Amiért mindig ott vannak, biztos hogy ők okozzák? Hiányzik egy láncszem, amely nincs bizonyítva. Csak mert mindig ott vannak, ha mandulagyulladás van, ebből nem szabad ok - okozati következtetést levonni. Ez csak analóg összefüggés. Nyáron, estefele, ha meleg és nedves az idő, sok szúnyog összeverődik, ettől még nem jelentjük ki, hogy a szúnyogok okozzák a meleget. Ebben az esetben, mint a mandulagyulladásnál is, csak azt figyeltük meg, hogy két dolog mindig egyszerre jelentkezik. Ettől még nem okozza az egyik a másikat. A kérdésre felelve, az asztrológia alapját az analógiás logika képezi, amely a létezési síkokon, vagy szinteken fellépő jelenségek megjelenését, és azok függőleges összefüggését tanulmányozza. Az asztrológia rákérdez arra, hogy miért van ott mindig a kórokozó a mandulagyulladásnál, de nem siet ok okozati összefüggést rávágni. Hanem azt mondja, hogy mindig ott van. A következmények azonban teljesen mások ezután: mivel a tudomány ok okozati összefüggést lát, azt mondja, a kórokozókat ki kell irtani, s akkor meggyógyul a mandulagyulladás. Az asztrológia azt mondja, hogy keresni kell más szinteken megjelenő dolgokat is, hogy felfedezzük, mi mindennel függ még össze ez a betegség.

- Az asztrológia a születés idejével dolgozik. Miért?

- A fenti okfejtés során láthattuk, hogy egy jelenség megfigyelése során más szinteken is megfigyeljük a jelenségeket, ugyanabban az időben. Rájövünk arra, hogy a mandulagyulladáskor nem csak kórokozók vannak (biológiai szint), hanem le van gyengülve az immunrendszer, az egyénnek lelki problémái is vannak, de ugyanakkor más dolgok is fellépnek. Jobb híján azt mondhatjuk, hogy az időnek nem csak mennyisége van, hanem minősége is. Ez nagyon fontos, mert az idő minősége szabja meg, hogy mikor milyen jelenségek működhetnek. Ezért nagyon fontos, hogy mikor, sokkal fontosabb, mint az hogy mi.

- Mi szabja meg ezt az időminőséget?

- Láthattuk a fény kísérletét, ahol kiderül, hogy a megfigyelő, vagy kísérletező nagyban befolyásolja az eredményt. Ha hullámtermészetet akar bizonyítani, az kerül bizonyításra, ha részecsketermészetet, akkor az. Vagyis a megfigyelő módosít az idő minőségén, az ő belső, szellemi struktúrája szerint. De van egy általános, kozmikus időminőség is, amely a személy időminőségével folyamatos interferenciában van, és ez alkotja azt az időrácsot, amelyben bizonyos dolgok megtörténhetnek, vagy nem. Az ember, mint mondtam, a világegyetem kicsinyített változata (mikrokozmosz), illetve még több, a teremtő képe (mikrotheosz), erre mondja a vallás, hogy Isten bennünk van. Az asztrológia egy jól követhető, matematikailag kiszámolható szinten, a csillagok, bolygók szintjén követi az összes jelenséget az összes szinten. De ne ragaszkodjunk a csillagokhoz, megfigyelhetünk egy nagy állatkertet is. Ha sokáig tanulmányozzuk, akkor rájövünk, hogy bizonyos időkben az állatok másképp viselkednek, hol a tigrisek, hol a madarak nyugtalanok, vagy mozgékonyabbak. Ha éles a látásunk, az állatkert megfigyeléséből is következtethetünk az idő minőségére. 

- És miért számít az, hogy mikor születtünk?

- Mivel a kozmosz, a rend, egy egységes egész, abban mindennek van kezdete és vége. A végtelen kifejezés hibás, az univerzum nem végtelen, hanem egységes. Az egy nagyobb, mint bármelyik más szám, de ne bonyolódjunk bele. Mivel minden egységes, a kezdetben benn van a folyamat és a vég. Természetesen nem mind predesztináció, hanem mint lehetőség és hiány (tanulnivaló). Az ember születésekor fennálló időminőség mutatja azt meg, hogy az ember milyen hiányinformációval és lehetőségekkel született, és azok hogyan fognak a mindenkori, kozmikus időminőségekkel interferálni.

- Azért a legtöbben komolytalannak tartják...

- Igen, nagyon sok kérdést lehetne tisztázni, de ez nem az én feladatom, akit érdekel, járjon utána. Az első probléma az, hogy az igazi asztrológiát nem ismerik, és az asztrológia hallatán az újságrovatok asztrológiai rovatára, vagy jósolgató szélhámosokra gondolnak. Mivel ilyen szélhámosság van elég, jogos az emberek mosolya. Az asztrológia nem jósol, mert az már a modern tudomány sara, hisz a jóslás nem más mint bizonyos jelenségek között ok - okozati összefüggést felállítani. Az igazi megismerés szemszögéből inkább a mai tudományt lehetne megmosolyogni, és komolytalannak tartani, persze általában ezer év az emberiség feleszmélésének időszaka, ma még csak az ezer évnél régebbi dolgokat mosolyogjuk meg.

- Milyen információkat ad az asztrológia?

- Az asztrológia egy térkép, amely a lelki - szellemi struktúrádat tárja fel. Milyen félelmek, hiányinformációk, rossz elképzelések, hiedelmek vannak benned...

- De hát ezek nem a felnőttévállás során alakulnak ki? A megszületett gyermek esetében nincsenek még ilyen félelmek és társai...

- Nagy tévedés. Az ember meghatározott tulajdonságokkal jön a világra, nem üres fazék, amit majd fel kell tölteni. Ne feledjük: a kezdetben benne van a folyamat, és a vég.

- Lehet bizonyítani az asztrológiát?

- Az asztrológia azon a területen érthető meg, amelyen a klasszikus bizonyítási eljárás érvénytelen és komolytalan. Ezen a területen igaz az a megállapítás, hogy csak azt kell bizonyítani, ami bizonytalan. A halál utáni létezést, vagy az Istent sem lehet bizonyítani, ettől függetlenül aki tud róluk, az biztosan tudja. Miért? Mert az igazi megismerés útja befele vezet, nem kifele. Mivel az ember mikrokozmosz, és benne van az egész világegyetem, önmagát megismerve megismeri a világot. Az asztrológia az a tudomány, amely az önismeretben, és ez által a világ működésének megismerésében segít. Az asztrológia ugyanis feltárja a világ törvényeit, a teremtés működési elvét, egyszóval a világműködés motorját. Ahhoz, hogy egy emberrel az asztrológiáról vitába lehessen szállni, annak elég komoly metafizikai bázisa kell legyen. Szellemi bázis nélkül az asztrológia távolról sem érthető meg.

- Hol érvényes az asztrológia?

- Az asztrológia kizárólag a fizikai dimenzióban érvényes. Miért? Mert ez az a hely, az iskola, ahol sorsunkkal dolgoznunk kell, a kereszt, ahol van idő és tér, és ezek találkoznak, keresztezik egymást. Mivel az asztrológia tudománya az időminőséget tanulmányozza, nem alkalmazható ott, ahol nincs idő, vagy másfajta idő van. A másik fontos dolog, hogy az asztrológia csak emberre alkalmazható, mert az emberben benn van a létezés minden szintje. Tárgyra, állatra vagy más dolgokra alkalmazni komolytalanság. Csakis emberre, vagy emberekkel összefüggő nagyobb jelenségekre alkalmazható. Ezért sem lehet az asztrológiát a konvencionális módon bizonyítani, mert személyre alkalmazható, személy függő, és a kísérletek megfigyelője, épp ezért, az eredményt teljes mértékben befolyásolja. Mivel az én struktúrám más, mint a tied, ezért én másképp látok, élek meg egy eseményt, mint te. Ha az asztrológia alkalmazkodna a mai tudományos elvekhez, akkor elveszíteni azt, amiért van, az igazi megismerés képességét. Ne feledjük, hogy a ma tudománynak nevezett eljárás kizárólag a fizikai dimenzióval dolgozik. A fizikai anyag és részecskék alapján próbál megérteni egy olyan világot, amely energia, mátrix, minőség, hologram, vagy valami más. Természetesen nem szabad keresztülvágódni a lovakon, a természettudomány is igen fontos, sőt, aki a tudományt elveti, az nem érti meg a többi jelenséget sem. A tudományt kell tanulmányozni, csak nem kell a tudományos dogmákra felülni.

- Visszatérve a mandulagyulladáshoz, az miként értelmezhető az asztrológia segítségével?

- Láthattuk, hogy a mandulagyulladásnál nem csak a betegség tünetei, mint láz, vagy gyulladás, fájdalom, hanem a kórokozók, ezen túl számos lelki tényező is jelen van. Az asztrológiával azt keressük, hogy milyen minőséget hordoz az az idő, amelyben valakinél megjelenik a mandulagyulladás. Ezt az időminőséget majd egy bizonyos bolygóval szimbolizáljuk, vagy többel,. attól függ. A lényeg azonban, mivel fejlődni és tanulni jöttünk, az, hogy kiderítsük, milyen belső félelem, hiányosság van a mandulagyulladás hátterében. Ki lehet indulni egyrészt a tünetekből, a gyulladás, a fájdalom, a piros szín, a láz a Mars bolygóval szimbolizálható - ebbe a minőségbe tartozik a harc, a félelem, a bátorság, az akarat, a nagyfejűség, a fejjel falnak rohanás, a vér, a ragadozók, és így tovább - a létezés minden síkján. Másrészt kiindulhatunk a szervből, ami beteg - a nyak a Bika lételvhez, így a mandula is a Bikához tartozik, ami a biztonság, stabilitás, ragaszkodás, anyagiak, érzelmek és így tovább. De kiindulhatunk abból is, hogy milyen nehézségeket okoz ez a betegség: például nehezen tudok nyelni. Lenyelni vagy elfogadni valamit sokat mond. Ha összerakjuk ezeket az elveket, akkor mindjárt többet megtudunk: a mandulagyulladás azzal függ össze, hogy bizonyos dolgokat, amelyek szükségesek lennének, agresszíven elutasítok, támadom a sorsot a történtek miatt, nem akarom lenyelni a leckét, nem akarom elfogadni a létezés bizonyos törvényét, nem vállalok felelősséget, s a többi. Pontosabb képet akkor kapnánk, ha az illető személyt megismernénk, a személy nélkül csak elvekről, minőségekről beszélhetünk. A fontos a probléma megközelítésében az, hogy mit mond nekünk egy betegség, jelen esetben mit üzen számunkra a mandulagyulladás. Így ahelyett, hogy sietnénk antibiotikumokkal a dolgot elsimítani, inkább fejtsük meg az üzenetet, kódoljuk ki, és máris gazdagabbak vagyunk. Az asztrológia pedig ezen üzenetek kikódolására kidolgozott nagyszerű tudomány.

Szólj hozzá!
Hozzászólhatsz regisztráció nélkül, nem kell személyes adatokat megadnod!
A weboldal üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy a nem megfelelő hozzászólásokat törölje.
0 hozzászólás