Kilépés
Az ember nem azért van itt, hogy okoskodjon

Gondolatok, 2022. 05. 22.

Ahhoz, hogy a világ történéseit értelmezni tudjuk, első lépés az kell legyen, hogy a szellemi alapokat tisztázzuk. Tudni kell ugyanis, hogy az emberi tudat úgy működik, mint egy szűrő, az információkat, amelyeket az érzékszerveivel felfog, a saját bázisán keresztül szűri meg, értelmezi, és adja tovább. Ha az alapok hibásak, akkor a megszűrt információ is hibás. Ha alaptételnek tekintjük, hogy az ember feladata az életben a tapasztalatszerzés útján kapott információk szűrése és továbbadása, vagyis a befogadott nemesítése, felemelése, akkor igen fontossá válik a szellemi alap minősége.

Ez a művelet kettős természetű. Egyszerre kreatív és kognitív, mert ugyanabban az időben történik az információk megismerése, befogadása, és a teremtés, azaz új információk létrehozása. A világ, amit megtapasztalunk, egyszerre külső, mint létezés, és belső, mint saját tudatunk által létrehozott eredmény. A létben minden benne van, és azt hív le, vagy teremt meg belőle az ember, amit akar. Jobban mondva amit kénytelen. Ugyanis – és erről többször írtam már – a lét materializálását legfőképp a tudattalan végzi, és éber, tudatos énünknek erre igen kevés a befolyása. Ezért nem működőképes egyik modern teremtésgyakorlat sem, illetve, ha részben működik is, a következményei enyhén szólva is kellemetlenek lehetnek. Miért? Mert hibás a szellemi alap. Nem jó a teremtés mögött álló motiváció, vagyis az ok. Az ok, melynek az okozata a teremtett élet, a szellemi alapból fakad.

A világ létrehozásában senki sem ártatlan, és amit Istentől kérünk, azt mi is megtehetjük. Miközben könyörgünk a békéért, szeretetért, megértésért, egészségért, ezeket talán el is kezdhetnénk gyakorolni, ugyanis ahogy valamit megértünk és megteszünk, úgy vagyunk ráhatással a világra.

A hibás szellemi alap tulajdonképpen egy hibás program, amely nem jól dekódolja a kapott információt, és ezért hibás eredményt ad. Magyarul, hibás életképzeletet, és ennek következtében hibás teremtést. A háborúk, betegségek, káosz nem kívülről jövő történések, amelyeknek ártatlan áldozatai vagyunk, hanem saját szellemi teremtményeink, megvalósításaink.

De a problémák feloldására a szeretet nem elég. Illetve elég lenne, ha igazi volna, de nem az. Hiányzik belőle az értelem, azaz a fény, az éberség, a szent szellem. A mai, modern mesterek, életművészek, írók és gondolkodók zöme a szeretetre összpontosít, mint egy mindenre jó gyógyszerre, de a szeretetnek önmagában nincs tisztító ereje. Ha a szeretetet mozgásként írjuk le, akkor a szeretet a hazatérés, de a hazatérés csak akkor megvalósítható, ha először otthonról elmegyünk.

Bár az igazi szerettet a Halak ősideában tartalmazza az éberséget, a megismerést is, azt megelőzi a megkülönböztetés: ha nincsenek az elemek megkülönböztetve, és egyenként megértve, csak zűrzavar és kábulat keletkezik. A halak princípiumához eljutni csak a megkülönböztetés útján lehet. A megkülönböztetés tulajdonképpen a szellemi alapok letétele: a bennünk levő ideák megismerése és rendbetétele. Minden más kérdésre a válasz csak ebből következik.

Az ember szellemi alapját világnézete tükrözi, vagyis a vallása. Itt vallás alatt az életképzeletet értem, nem csoportosulást vagy szektát: a világnézet, érzelmek, a világ történéseire adott válaszok, reakciók, mind ide tartoznak. Azt is lehetne mondani, hogy a létezésben elfoglalt szellemi pozíciónk. Nem fokozat, hanem minőség szerint.

A szellemi alapok a gyakorlatban igen kézzelfoghatóan nyilvánulnak meg. Például ha szeretetből valakinek adományt szeretnék adni, akkor az annak az alapján tehetem, hogy el tudom dönteni, az illetőnek az adomány a szellemi fejlődését fogja-e szolgálni vagy sem. Azaz, az adomány segít neki a szellemi előrelépésben, vagy éppenséggel visszahúzza. Ha ezt nem vizsgáltam meg, akkor csak a modern, félreértelmezett szeretetet gyakorlom, amely az igazi szeretettel nincs viszonyban, és egyetlen funkciója a saját lelkiismeret megnyugtatása, saját érzelmi feltöltődés, nem több, mint egy nyugtató vagy antidepresszáns. Az ember olyan mértékben tudja ezt eldönteni, amilyen mértékben a szellemi alapja tiszta és megművelt.

Az életmű a szellemi alap, a bázis megművelése. Emberi minőségünk függ tőle.

Okunk van azt feltételezni, hogy amíg ezek az alapok nincsenek rendbe téve az emberiség szintjén, addig folyamatosan betegségekkel, háborúkkal, éhezéssel, szenvedéssel kell szembenéznünk: és ezeken a globális problémákon az okos eszünkkel nem segíthetünk.

Ennek igen egyszerű az oka: az ember nem azért van itt, hogy okoskodjon, ügyeskedjen, hanem hogy megértsen. Az értelmünket a szellem szolgálatába kell helyezni: amíg nem ezt tesszük, eszünkből csak fegyverekre futja.

Szólj hozzá!
Hozzászólhatsz regisztráció nélkül, nem kell személyes adatokat megadnod!
A weboldal üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy a nem megfelelő hozzászólásokat törölje.
0 hozzászólás