Kilépés
Az aszcendens, értelmezés jegyek szerint

Esszék, 2022. 07. 31.

Asztronómiailag az aszcendens a felkelő jegy. Azaz az a csillagjegy (zodiákus), amely születésünk pillanatában épp keleten a horizonton látszott. Az aszcendens 24 óra alatt teljesen megkerüli a zodiákust, így az aszcendens egy jegyben 2 órát ül.
Persze nem csak az órától, hanem a földrajzi koordinátától is függ az aszcendens helyzete.
Az aszcendens a felnőttkori személyiség jegye, amely mutatja azt, hogy:
- milyennek látjuk / képzeljük magunkat
- milyennek látjuk a környezetet (a többi embert)
- milyennek látnak minket a többiek
- mit kell tennünk annak érdekében, hogy személyiségünk, a külvilághoz való hozzáállásunk, emberi kapcsolataink rendben legyenek.

Ugyanakkor az aszcendens az összes személyiségproblémánkat mutatja, amelyek elsősorban a párkapcsolatra hatnak ki negatívan (nemhiába az aszcendenssel szemben a 7. ház csúcsa, vagyis a házasság illetve a hosszú távon felvállalt párkapcsolat áll).

Az aszcendens kiszámítható számos internetes oldalon, például itt:
https://astrogo.net

Kos aszcendens

A Kos aszcendenssel rendelkező ember két lehetséges végletet vehet fel a személyiségének a kifejezésében: vagy gyáva, félénk, kiegyező és hamis békét kötő viselkedése lesz, vagy hirtelen, agresszív, falnak fejjel rohanó. Persze a két véglet legtöbbször egyszerre, egymást kiegészítve jelennek meg. A szülött, amíg meg nem oldja az aszcendensét, valószínűleg gyáván viselkedik problémák esetén, de mentálisan annál jobban támad és haragszik. Ez a mentális bosszúállás és harag vezet meghűlésekhez, vírusos fertőzésekhez, influenzához, fejfájáshoz, fejütésekhez, vagy más agresszivitással kapcsolatos eseményekhez.
A Kos aszcendenssel rendelkező szülött elsődleges tanulnivalója a harc. A személyisége csak akkor fog helyesen működni, ha megtanulja önmagát minden helyzetben felvállalni, és problémák esetén azonnal és helyesen reagálni. Azaz megtanul harcolni. Nem gyáva módjára hallgatni, és utólag gondolatban támadni, hanem a dolgokat lerendezni amikor azoknak az idejük van.
A Kos aszcendenssel rendelkező embereknek kifejezetten önérvényesítő, személyiségfejlesztő karmájuk van, akár az Oroszlán aszcendenssel rendelkező embereknek. Hisz az aszcendens maga a Kossal analóg. A Kos szimbolikája a fizikai világba, az életbe való betörés, az első megnyilvánulás, az elindulás, a bátorság, a tett. A Tarotban a Mágus tartozik hozzá: az első teremtés. A Kos parancsa: Légy önmagad!
Tehát a Kos aszcendenssel rendelkező embernek a legfontosabb megtanulnia hogy önmaga legyen. Minden helyzetben. Folyamatosan kell fejlesztenie a bátorságát, a reakcióit, amíg személyiségét annyira meg nem erősíti, hogy nem a megbúvás, a menekülés, a kiegyezés lesz az első reakciója.
Abban az esetben, ha az illető Kos aszcendenssel rendelkező személynek a Napja is a kosban van, akkor a szülött személyiségének már az alapszínezete is Kos. Ebből kifolyólag, mint dupla Kos, a fenti problémákat tetőzi az önzősége, hirtelensége, meggondolatlansága. Itt az a probléma keletkezik, hogy a szülött, lévén Kos napjegyű, nehezebben érzékeli a Kos aszcendens által mutatott személyiségproblémákat. Magyarán azt hiszi, hogy ő tökéletes, erős személyiség. Ezért az aszcendens fejlesztése számára nehezebb feladat lehet, mert elsősorban be kell ismernie önmagának a problémáit, s ehhez persze kissé lentebb kell hagynia a nagyfejűségből és önzőségből. Hasonló probléma a Sárkányfarok (fej) és nap jegyének az azonossága is.
A kos aszcendenssel rendelkező embert a környezete nagyfejűnek, előretörőnek, célratörőnek, vagy épp ellenkezőleg, gyáva nyuszinak látja. A Kos aszcendenssel rendelkező ember a környezetét legtöbbször mint külső ellenséget érzékeli. Azt hiszi, hogy az egész világ az ellensége, s neki ártani akar. Ezért gyakran még azelőtt konfliktust csinál az embertársaival, mielőtt azok egyet is szólhatnának. Hibája lehet hogy másokat letorkol, közbevág, és hirtelen dönt. A Kos aszcendenssel rendelkező ember saját magát bátornak és harcosnak tarthatja.

Bika aszcendens

A Bika aszcendenssel rendelkező szülöttek nagyon nyakasok (ezért sokat is fáj a nyakuk). A Bika feladatai közé sorolható:
- a biztonság megértése (mi az ami biztos?)
- a szépérzék és az esztétika kifejlesztése
- művészi értelem
- stabilitás megteremtése
A negatív megnyilvánulás:
- nyakasság, makacsság, nehéz információ befogadási képesség
- anyagiasság
- biztonságmánia
- ízlésficam
- instabilitás. A szülött könnyen kimozdul a középpontjából (hiszti rohamok)

A Bika a második lépcsőfok a teremtésben. A szellemi energia a KOS által jelzett mozzanattal tör be a fizikai dimenzióba, és azt felfedezi (nekimegy, megteremti). A BIKA mozzanatban stabilizálja magát az anyagban. Ezért a Bika probléma mindenekelőtt ez a probléma: hogyan stabilizálom magam, érzelmeimet, gondolataimat. Ezért vetődik fel a biztonság és a nyakasság kérdése, ugyanakkor a táplálkozásé (anyag) és az anyagiaké is. A Bika úgy próbál stabilitásra szert tenni, hogy anyagot von maga köré. Persze ennek sok variációja lehet.
A Bika aszcendenssel rendelkező ember tehát elsősorban az önmaga stabilizálását kell megoldja ahhoz, hogy kiforrott felnőttkori személyisége legyen. Ez persze Mérték -et is jelent (Vénusz – ami a mérlegnek is az uralkodója).
A mérték megértése és megélése nehéz. Hisz nem csak a túlkapás, a habzsolás számít végletnek, hanem az aszketizmus, a tiltások is.

Ikrek aszcendens

Az Ikrek a pozitív, nyílt, kommunikatív és kapcsolatteremtő magatartást kell megtanulja. Az ikreknél jelenik meg először a Merkúr, ami a logika, gondolkodás, ANALÓGIA bolygója. A megértés bolygója. Az ikreknek sokat jár az eszük (meg a szájuk), de legtöbbször felszínesen és félig meddig vizsgálják meg a dolgokat. Az Ikrek aszcendenssel rendelkező ember hajlamos pletykálkodni, szerepelni, mást mutatni mint aki valójában, hajlamos felszínesen megítélni, felszínesen gondolkodni, hajlamos bepörögni, elsietni. Az Ikrek aszcendenssel rendelkező ember meg kell értse az analógiát, vagyis meg kell tanuljon függőlegesen (befele) gondolkodni, és ugyanakkor meg kell tanulja megérteni a krízis, a válaszút problematikáját – pontosabban azt, hogy egyszerre csak egy utat lehet választani, a másik út veszik, s a választásnak következményei vannak.
Az Ikrek hajlamos a hazugságra és önbecsapásra. Ezért egyik tipikus betegsége a tüdőbetegség (például tüdőgyulladás), amely a hazugság betegsége.

Az Ikrek karmával rendelkező személy nem fordít elég figyelmet az analóg logikára, és az analógián keresztül a dolgok mély feltárására. Általában felületesen elintézi az intézni valóit. Az ikrek szeret olyan dolgokról okoskodni, amit alig vagy csak részlegesen ismer, hallott róla vagy olvasott róla, de anélkül hogy teljes tudása lenne arról a dologról. Ezért gyakran megesik a tipikus ikreknél, hogy valamiben okoskodnak, aztán kiderül, hogy nem ismerték eléggé a témát és a helyzetet. Az ikreknek nagyon fontos az, hogy mindent, ami érdekli, a teljes mélységig megismerje. Persze ekkor fog kiderülni, hogy nagyon sok minden érdekli, amit nincs lehetősége is ideje teljesen feltárni, s választania kell a sok érdekes dolog közül. Itt jön be ugye az ikrekkel szemben levő nyilas – a Jupiter – vagyis az értékítélet. Az ikrekhez tartozik az értéktelen csecsebecsék, a giccs. Mindegy mi az, csak színes és érdekes legyen

Rák aszcendens

A Rák az információ – érzékenység princípiuma, uralkodója a Hold. A Rák a befogadás, megemésztés, asszimilálás, befele fordulás, álom és tudatalatti. Érzelmek.
A Rák aszcendenssel rendelkező emberek első fontos tanulnivalója a felnőtté válás során az információ befogadási képességnek a megtanulása. De nézzük meg a Rák aszcendenset még abban a fázisban, amikor negatívan működik:
- a szülött túlérzékeny, a külvilágot ellenségesnek érzékeli
- nem mer felvállalni dolgokat és felelősséget vállalni, ezért mindig egy erősebb személyiség (szülők, mester) mögé bújna meg
- túlérzékenysége miatt hajlamos az érzelmi kitörésekre
- hajlamos erőszakoskodni, támadni, erőszakosan védekezni
- hajlamos elzárkózni az emberektől és a környezettől, páncélt növeszteni
- végső soron annyira félni az új információtól, hogy annak minden lehetőségét elzárni, és "megszólithatatlanná" válni.
A Rák nagy feladata az új információ előtti megnyílás. Mivel túlérzékeny, ezt a túlérzékenységét kellene információ – érzékenységgé alakítania, de minden információt túl élesnek, veszélyesnek talál, ezért elzárkózik. Ha nincs ki megvédje a kegyetlen világtól, akkor erőszakos páncélt növeszt.
A Rák karma esetében ez a páncélnövesztés és elzárkózás fontos elem, hisz a rák-betegségek (tumorok) szellemi alapja. Elszigetelődni, nem részt venni a közösségben, öntörvényűvé válni.
A Rák aszcendenssel rendelkező személy először is meg kell tanulja, hogy a külvilág nem az ellensége, hanem segítője. Szép lassan és fokozatosan meg kell tanulja beengedni a külvilág felől jövő információt, és azt megemészteni, befogadni. Lassan le kell építenie védekező falait.
A Rák karma betegségei egyrészt maga a rákbetegség (tumorok), amely a páncélnövesztésből és védekezésből fakad. Másrészt a gyomorbetegségek (információ megemésztése). Ugyanakkor a Rák a családalapítással, gyermekneveléssel, anyasággal is összefüggnek, tehát mindazon női elvekkel, ami a befogadással kapcsolatos, így a Rákhoz tartoznak az emlők megbetegedései is, a méh betegségei is.
A Rák szimbolizálja az "ártatlan" és félénk gyermekkort, a Bak a felnőttkort, ahol az ember maximális felelősséget vállal. Ezért a negatív rák az örök gyermek, aki fél, támad, elzárkózik, de felelősséget semmiképp nem vállal.

Oroszlán aszcendens

Az Oroszlán uralkodó bolygója a Nap, analóg vele az 5. ház. Az Oroszlán a bátran felvállalt személyiség jegye.
Tehát az oroszlán aszcendenssel rendelkező embereknek még inkább személyiség – karmájuk van, mert életfeladatuk a személyiségüket bátran és nyíltan, vidáman felvállalni, harag – és sértődöttségmentesen.
A negatív Oroszlán aszcendens a következőkről ismerhető fel:
- általános gyávaság
- általános behódolás, kiegyezés
- konfliktusok kerülése
- felelősség kerülése
Az Oroszlán aszcendenssel rendelkező szülött, amíg az aszcendense negatívan működik, mindig "jóságos", "rendes", "megértő", de ezek nála nem erények, hanem hibák! Éppen azért, mert nem rendes kellene legyen, és mindenbe beleegyező, és mindenre rábólintó, hanem pontosan az ellenkezője: aki megmondja, aki felvállalja, aki rendbe teszi.
Az Oroszlánhoz kötött a hatalmi ambíció is részben. Az Oroszlán aszcendenssel rendelkező ember szeret(ne) hatalmat gyakorolni, társaság központjába lenni, fontos ember lenni, de amíg a személyiségét nem tudja felvállalni, addig folyamatosan "kisodródik" a perifériára, ahol azért mérgelődik vagy depressziós, hogy őt senki sem értékeli.
Ugyanakkor az Oroszlánhoz tartoznak a képességek, a kreativitás is, ezért van az, hogy az Oroszlán aszcendenssel rendelkezők általában szétszórják, elherdálják képességeiket, s többet jár a szájuk mint amennyit megvalósítanak. Ezért szeretnek szórakozni, szeretik az összejöveteleket, s ha egyedül maradnak gyakran depresszióba esnek. A negatív Oroszlán folyamatos vágya, hogy körülrajongják, mindig legyen valaki aki felnéz rá.
Az Oroszlán aszcendenssel rendelkező ember tehát elsősorban meg kell tanulja felvállalni önmagát. Ehhez azonban nem másokon, hanem önmagán kell megtanuljon uralkodni, hogy félelmeit a kudarctól, le tudja győzni. Ugyanakkor meg kell tanulja felvállalni a konfliktusokat, szembenézni ezekkel, ahelyett, hogy "rendes" legyen.
Természetesen az Oroszlán karmával rendelkezőknek párkapcsolati gondjuk is akad bőven, főleg az 5. ház (szerelmi kalandok) területén, hisz a kapcsolatokban sem vállalják magukat, túl "rendesek", s egy idő után emiatt a párjuk idegeire mennek.
A szülők esetében is fontos, ha Oroszlán aszcendenssel rendelkező gyermekük van, hogy hagyják őt kibontakozni, sőt abban segítsék. A fiatalkori görbe hát, hátgerincferdülés tipikus oroszlán – probléma, amely az elnyomott, vagy megalázkodott személyiséget tükrözi.
Más Oroszlán – aszcendens problémák:
- párkapcsolati problémák
- szexuális problémák
- hátgerinc problémák
- mellkasi problémák
- szív és érrendszeri megbetegedések
Ha a szülöttnek sikerül a személyiségét felvállalnia, és ezzel az Oroszlán aszcendensét jól és pozitívan működtetnie, akkor a szülött tényleg a társaság központjává válhat, és egyéniség lehet, akit azonban nem lehet megkorrumpálni vagy lekenyerezni.

Gyakran önérzeteskedik, mindenből önérzeti kérdést csinál, hogy Ő hogy meg van bántva s kikéri magának. Az oroszlán önérzeteskedése a kisebbrendűségi (felsőbbrendűségi) komplexusából ered. Szereti felfújni a dolgokat, ha róla van szó, "ügyet" csinálni, mert sokszor azt hiszi, hogy ő egyedül a világ közepe.
Az Oroszlán nagyon hajlamos a megsértődésre, s ezt ki is mutatja vagy mondja. Ha (negatív) személyisége "veszélybe" kerül, mindenre képes. Csak nehogy kiderüljenek a gyengéi!

Szűz aszcendens

A Szűz a kultusz lételve. A kultusz metafizikailag az az életgyakorlat, amelyben az ember a szellemet az anyagba viszi, vagyis az anyagot átszellemíti. Ezért a Szűz aszcendenssel rendelkező ember egyik életfeladata az, hogy a személyiségét kultikussá tegye, azaz megtanuljon mindent szellemmel, odafigyeléssel csinálni. Amíg az aszcendens negatívan működik, addig a tevékenységek mindenféle szellemtelen formája fog jelentkezni.

A negatív Szűzhöz tartozik a munkamánia (szellemtelen robotmunka), amelynek egyik aspektusa az, hogy az ember a befele fordulást, a belső hangra való figyelést kerüli, és munkával foglalja le magát. Nem akar tehát önmagába fordulni és odafigyelni dolgokra, jellemző ezért az ilyen problémával rendelkező emberekre, hogy minden gondjuk elől a munkába menekülnek. Ha valami lelki, szellemi problémájuk van, egyből nekifognak valamit tenni, például takarítani, mosogatni vagy autót szerelni.

A negatív Szűzhöz tartoznak a szokások is. A Szűz aszcendenssel rendelkező emberek, amíg meg nem tanulják a kultuszt, erősen ragaszkodnak a szokásokhoz, mert a szokások esetében nem kell tetteikről sem felelősséget vállaljanak, sem azon elgondolkozzanak, mert hát "így szokás". Aztán a sok, kompenzációképpen végzett munka átalakul munkamániává, meg szokásmániává. A sok munka pedig, főleg azért, mert az ember elhanyagolja a szellemiekkel való foglalkozást, a befele fordulást, krónikus betegségeket okoz.

Könnyen megérthető a negatív Szűz életellenes aspektusa is. Mivel a Szűz dolga a szellemet az anyagba vinni, azaz az anyagot "életre kelteni", ezért a negatív Szűz esetében a szülött az életet akarja kiirtani. Így alakul ki a tisztaságmánia, sterilitásmánia (mindenféle kis élő mikroorganizmust kiirtani), rendmánia (az élet színességének elfogadási képtelensége). A szülött tudat alatt védekezik az élet ellen, ezért akar mindenféle, főleg láthatatlan életet maga körül kioltani.

A negatív Szűzhöz tartozik a technika, az élet problémáira való technikai megoldások keresése (minden kütyü, csak ne kelljen befele fordulni). Így a Szűz aszcendenssel rendelkező ember hajlamos mindenféle technikai dolgot beszerezni, mindenre technikai megoldást keresni, tudományos érveket felhozni, s "tudományoskodóan" elintézni az életet (steril élet).

Persze néha az ellenkező véglet is előfordul szűz problémánál: a szülött rendetlen, lusta, nem akar semmit tenni, csak egész nap üldögél, meditál.

Ahhoz, hogy a Szűz aszcendenssel rendelkező ember fejlődjön, meg kell tanulnia az élet szellemi aspektusát is elfogadni és megérteni. Minden tevékenységében arra kell törekedjen, hogy azt maximális odafigyeléssel és szenvedéllyel csinálja, és ugyanakkor meditáljon, gondolkodjon el a tevékenység szellemi "hasznán". A szűz probléma esetében az is felmerül, hogy nincs meg az egyensúly a tevékenységek és a befele fordulás között. Ezért igyekezni kell egyenlő mértékben tevékenykedni és meditálni, befele fordulni. Semmit sem szabad azért tenni, mert úgy szokás. Minden tettünknek szellemi alapja és értelme kell legyen, minden tettünk a szellemi fejlődésünkben előre kell vigyen. A Szűz aszcendenssel rendelkező embernek akkor lesz teljes a személyisége, amikor megtanul kultikusan élni, megtanulja a kultuszt. Vagyis igazából megérti, s a tevékenységeit is az szerint végzi, hogy az anyag, a technika, a dolgok mögött, vagy fölött, szellemi erők vannak, amelyek végül is az anyagot kialakították.

A Szűz aszcendenssel rendelkező ember meg kell tanulja az életet megcsodálni, nem a technikán csodálkozni.

Mérleg aszcendens

A Mérleg a mérték és az igazság lételve. Uralkodó bolygója a Vénusz. A Vénusz princípium a szépérzék, esztétika, ugyanakkor a szerelem, párkapcsolat, vonzódás.
A Mérleg aszcendenssel rendelkező emberek személyiségének kulcsa a mérték és egyensúly megtalálásában van. Amíg a Mérleg személyiség nincs kifejlesztve, addig a Mérleg negatív tulajdonságai jelentkeznek: végletekre való hajlam, agresszió, gyávaság, de főleg: döntésképtelenség, bizonytalanság. Azáltal, hogy a Mérleget a szülött egyre inkább megtanulja, eljut a Mérleg pozitív megéléséhez.
A Mérleg megoldásában szükségszerű a stabil párkapcsolat, amelyben az ember megtanul kollaborálni, megosztani, egyensúlyt teremteni. A Mérleg aszcendenssel rendelkező embernek meg kell tanulnia a mértéket, és állandó egyensúlyra kell törekednie. Ugyanakkor a Mérleg az igazság tudásával, érzésével is összefügg. A döntésképtelenség épp abból az okból származik, hogy a szülött nem biztos az igazságban, és egy adott pillanatban nem tudja felmérni, hogy szellemileg melyik út az, amelyiket választania kell.
A Mérleg aszcendenssel rendelkező ember hajlamos arra, hogy hol keményen és gondolkodás nélkül meghozza a döntéseket, félve attól hogy nehogy ismét döntésképtelen legyen, ilyenkor mindenféle végletre hajlamos, hol elbizonytalanodik, s félni kezd a döntése következményeitől.
A Mérleghez a derék és a vesék tartoznak, amelyek a hosszabb távon fennálló egyensúlytalan állapotot betegséggel, fájdalommal jelzik. A derék a mértéktelenséget, végleteket, a vesék inkább a párkapcsolati problémákat.
A Mérleg aszcendens egyik nagyon fontos aspektusa a harc felvállalásának megtanulása. Mindenért kiállni, mindenért harcolni. Negatívan a hamis békekötésre, hamis kompromisszumra való hajlam lépik fel. Ilyenkor az ember nem meri felvállalni önmagát, az igazságot, a véleményét, s inkább elhallgatja azt. Persze minél inkább elfolytja önmagában az igazát, annál agresszívabbá válik. Ezért a Mérleg aszcendenssel rendelkező embernél Marsi problémák is jelentkezhetnek, mint agressziók, a fej sérülései, vérkép – problémák, és így tovább. Tudjuk, hogy ha nincs a harc felvállalva, akkor előbb – utóbb háború fog jelentkezni.
Ahhoz, hogy egy Mérleg aszcendenssel rendelkező ember a személyiségét harmonizálja, meg kell tanulnia tisztelni az igazságot, azért kiállni és harcolni, de ugyanakkor minden mértékkel csinálni, megfontoltan de nem bizonytalankodva. Mindig készen kell állnia egy döntésre, miközben belül teljesen nyugodt és kiegyensúlyozott.
A Mérleg aszcendenssel rendelkező embert a környezete megértő, rendes, néha túl engedékeny embernek látja. Ugyanakkor az, akinek Mérleg az aszcendense, sokszor abba a tévedésbe esik, hogy a környezete elnéz neki dolgokat. Negatív esetben a Mérleg aszcendenssel rendelkező embert gyávának, naivnak tarthassák.

Skorpió aszcendens

A Skorpió uralkodó bolygói a Mars és a Plútó. A Mars a harc felvállalásának a bolygója, a Plútó pedig az egyetemes (isteni)igazság megismerésének lételve.
A Skorpió elsődleges feladata az igazság felkutatása, és az erre szükséges nagy bátorság felvállalása. A Skorpiónak le kell merüljön az élet és a pokol bugyraiba, fel kell vállalnia mindent, hogy a tapasztalatain keresztül megszerezze azokat az információkat, amelyek az isteni igazsághoz vezetnek.
Ugyanakkor nem elég, ha az igazságot az ember felkutatja, ennek szellemében meg is kell fordulnia, újjá kell születnie. Ezért a Skorpióról azt is elmondhatjuk, hogy a halál és újjászületés jegye.
A Skorpió aszcendenssel rendelkező emberek elsődleges feladata az újjászületés. Újjászületés az által, hogy az egyetemes igazságot megismerik.
Amíg ezek az egyetemes igazságok nincsenek felfedve, a Skorpió aszcendenssel rendelkező embert a félelem, az agresszivitás, a hatalmi ambíció, a harag, a bosszúvágy, sokszor a rosszindulat vezetik. Úgy képzeli, hogy a világ csak róla szól, és mindig neki van igaza. Amíg az ő igaza nem vág össze az egyetemes igazsággal, addig legtöbbször hamis igazságokért, az Egója kicsinyes igazságaiért harcol, vagy sokszor nem is harcol, hanem csak támad, legtöbbször hátba, és bosszút esküszik.
Ha a megfordulás, újjászületés huzamosabb ideig elmarad, akkor a Skorpió aszcendenssel rendelkező ember halálközeli élményekkel találkozhat, agresszióval, súlyos betegségekkel. Főleg a nemi szervek tartoznak ehhez a princípiumhoz.
A Skorpió aszcendenssel rendelkező ember elsősorban igazi bátorságra kell szert tegyen, és nagyon sokat kell kutasson az igazság után. Az ilyen személyiségű emberekre gyakran jellemző az, hogy „mocskos" dolgokba nem akarnak belemenni, szeretnék ha az ő kezük tisztán maradna. Ezért gyakran steril, lapos életet választanak, ahol semmi kihívás, semmi komplikáció. Ilyen élettel azonban az igazság megismerése is elmarad, és ezzel együtt az újjászületés is.
A Skorpió aszcendenssel rendelkező ember, miután megtanult bátran lemerülni az élet minden szögletébe, hogy onnan az igazság információit felhozza, olyan tudásra tesz szert, amit már nem lehet a háttérbe szorítani. Hisz egyetemes igazságról, és nem elméleti, filozófiai információkról van szó. Ezért ez a megszerzett tapasztalat szép lassan az embert kötelezni kezdi, muszáj megfordulnia, újjászületnie. Minél inkább birtokában van az egyetemes igazságnak, annál nagyobb a kényszer arra, hogy az életét új alapokra helyezze. És ez is tulajdonképpen a Skorpió útja: megismerni az igazságot, és az életet erre az igazságra feltenni.
A Skorpió aszcendenssel rendelkező embert a környezete sokszor erőszakosnak, mindenbe beleszólónak, hatalmi ambíciósnak látja, akinek mindig igaza kell legyen, s ha valaki ellent mond neki akkor kiborul. A Skorpió aszcendens tulajdonosa a környezetét gyakran mint ellenség érzékeli, akik valamiért neki rosszat akarnak.

Nyilas aszcendens

A Nyilas uralkodó bolygója a Jupiter. A Jupiter az egyetemes értéktudat bolygója, azaz az igazi értékek ismerete, a helyes ítélőképesség, jól felállított belső hierarchia. A Nyilas ezen felül a hit jegye.
A Nyilas aszcendenssel rendelkező ember személyiség – feladata a spirituális, szellemi információk megszerzése, és a hit kialakítása. A negatív Nyilasra jellemző a túlzott kritika vagy naivság, a vallásosság, képmutatás, szélhámosság, hamis erkölcsösség.
A Nyilas aszcendenssel rendelkező ember meg kell tanuljon a távlatokba látni. Hiszékenységét formálnia kell az által, hogy tapasztalati tudását igénybe véve kiépít egy helyes belső fontossági sorrendet, hierarchiát, amely a hitének alapjául fog szolgálni, és amire az élete döntéseit alapozza. A negatív Nyilas ismertetőjele a képmutatás, amikor az ember bort iszik és vizet prédikál. Az ilyen embernek erős lehet az ítélkező és erkölcskövetelő hozzáállása, a kritikusi fellépése, amivel azonban csak a belső hitetlenségét próbálja leplezni. Sokszor a teljes életét hazugságban élheti, mert nem képes a gyakorlati tapasztalatait a hitével szinkronizálni. Legtöbbször külső dolgokban hisz, külső segítséget vár. A Nyilas aszcendenssel rendelkező ember egyik hibája, negatív esetben, az idealizmus. Mindenről van a fejében egy – a valóságnak nem egészen megfelelő – ideál, amihez a dolgokat hasonlítja.
Gyakran úgy lépik fel, mint egy mindent tudó mester, aki azonban a mondottakból magára semmit sem tart kötelezőnek. Fontosabb neki a kifele mutatott kép.
A Nyilas aszcendenssel rendelkező ember feladata az, hogy az igazi hitet kialakítsa, aminek az első alapfeltétele a gondolat – szó – tett egysége.
Ezt az embert a környezete jókedvű, idealista, természet – és állatszerető, sokszor vallásos embernek ismeri, de gyakran félnek a kritikájától. Sokszor észreveszik hogy szélhámos, s azután nem veszik komolyan. A Nyilas aszcendenssel rendelkező ember a környezetét az szerint értékeli, hogy mennyire vág össze az a benne levő ideális képekkel. Rossz értékítélete folytán hajlamos értéktelen dolgokért küzdeni, s az igazán fontos dolgokat pedig elhanyagolja.

Bak aszcendens

A Bak uralkodó bolygója a Szaturnusz. A Szaturnusz az egyetemes felelősségtudat bolygója. Arról van szó, hogy az ember a vele történt dolgokért mennyire tud felelősséget vállalni, illetve képes – e a felettes énjére hallgatni, tanulni, fejlődni, komoly lenni.
A Bak aszcendenssel rendelkező ember feladata a felelősségteljes személyiség kialakítása. Természetesen ez a felelősségteljes személy a felnőtt (az igazán felnőtt) ember személyisége, hisz csak a felnőttek képesek felelősséget vállalni. Ezért a Bak aszcendenssel rendelkező ember feladata a felnőttévállás.
Mielőtt ez az igazi, felelősségteljes felnőttévállás megtörténne, a Bak aszcendens negatívan jelentkezik, és gátlásosságban, nagyfejűségben, merevségben nyilvánul meg, sokszor szinte gyermeki makacsságban. Ha nem sikerül a sors előtt térdet hajtani (elfogadni azt), akkor fájni fog az ember térde, ugyanakkor a Bak jegyhez köthető a csontozat egészségi állapota, a vér kalcium szintje, az érelmeszesedés vagy a csontritkulás is. Mindezek a betegségek a rossz felelősséget mutatják, az érelmeszesedés a merevséget, a csontritkulás a felelősség (stabilitás) hiányát. Ugyanakkor a Bak esetében a fül megbetegedései is jelentkezhetnek (az ember nem akarja meghallani a belső hangot).
A Bak aszcendenssel rendelkező ember hajlamos fölösleges terheket, hamis felelősséget felvállalni. Ugyanakkor az élet más területein teljes felelőtlenséggel élhet.
Az ilyen embert a társai gyakran makacs, merev, sértődékeny, gyermekes embernek látják, aki sokszor csinál nagy ügyet a jelentéktelen dolgokból. A Bak aszcendenssel rendelkező ember mindaddig nem tud ellazítani, amíg a felelősséget fel nem vállalja, a hamis felelősségeket fel nem oszlatja. A még negatívan működő Bak aszcendens egyik ismertető jele, hogy a szülöttnek szinte semmit sem lehet megmondani.
A Bak aszcendenssel rendelkező ember feladata tehát az igazi felnőttévállás, a bölcsesség, a felelősség megtanulása.

Vízöntő aszcendens

A Vízöntő jegynek két uralkodó bolygója van, az Uránusz és a Szaturnusz. A Szaturnusz az egyetemes felelősség bolygója, az Uránusz a szabadságé. Ezért a Vízöntő szimbolizálja az igazi szabadságot, és a Vízöntő aszcendenssel rendelkező ember egyik életfeladata éppen ezért az igazi szabadság megértése - megélése.
Azt mondják, egy csillag addig szabad, amíg a saját pályáján kering. Ha letér erről a pályáról, örök rabságba kerül. A Vízöntő aszcendenssel rendelkező személynek ezt az axiómát kell igazán megértenie, hisz a Szaturnusz a törvény - vagyis a saját sorsunk, saját karmánk, saját keresztünk - a sorsunkért vállalt felelősség. Ha azt hisszük, hogy a szabadság azt jelenti, hogy bármit megtehetünk, az téved. Az első szabály az, hogy az én szabadságommal nem avatkozhatok bele a másik ember szabadságába. A második szabály az, hogy maximális felelősséget kell vállalnom mindenért, amit teszek. A Vízöntő elve szerint csak az igazi felelősség gyakorlása során válhatok igazán szabaddá.
Azok az emberek, akiknek Vízöntő az aszcendensük, ugyanúgy meg kell tanulják a felelősségvállalást, mint a Bak aszcendens esetében. Amíg a Vízöntő aszcendens negatívan működik, addig a szülött hajlamos felelőtlen lenni, más szabad akaratát semmibe venni, és azt hiszi, hogy a szabadságát a bármit - megtehetek viselkedés és gondolkodás határozza meg.
A Vízöntő másik aspektusa a kollaboráció, az új ötletek, a mentális, szellemi kommunikáció. A Vízöntő világhónapra jellemző a hippi korszak, a szexuális forradalom, a technika vívmányai - az Uránuszhoz tartozik ugyanis az elektromosság, a technika, a feltalálás, ide tartozik azonban minden bizarr, a többitől eltérő magatartás és gondolkodás is.
Ezért a Vízöntő aszcendenssel rendelkező embernek lehetnek felelőtlen világmegváltó ötletei, vagy legtöbbször a sorsát új és érdekes dolgokkal cselezi ki.
A Vízöntő aszcendenssel rendelkező embernek meg kell tanulnia azt, hogy felelősségvállalás nélkül csak összezavarják a sorsukat.
A Vízöntőhöz tartozik a lábszár és a boka, ami jól szimbolizálja a szabadság kérdését: ugyanis két véglet lehetséges: vagy nem akar az ember irányt változtatni, vagy felelőtlenül váltogassa az irányokat (nem hiába mondják, hogy valaki félre lépett). Mindkét esetben a lábszár és boka sérülései jelezhetik a szülöttnek, hogy baj van az iránnyal.
Ugyanakkor az idegrendszer is a Vízöntőhöz tartozik, tehát súlyosabb esetben ideg - problémák léphetnek fel. Az áramütés is ide tartozó figyelmeztetés, de sok esetben az autóbaleseteket is ide sorolják.
A Vízöntő aszcendenssel rendelkező emberek legnagyobb leckéje az, hogy nem csinálhatunk amit akarunk, ami épp átfut az agyunkon, nem tiporhatjuk le a másik embert - csakis azt tehetjük ami a sorsunk megoldásában és a fejlődésünkben segít. A legnagyobb lecke felfedezni azt, hogy minél inkább a sorsommal foglalkozom, és az szerint élek, tehát minél törvényesebb vagyok, annál szabadabb vagyok.

Halak aszcendens

A Halak uralkodó bolygói a Jupiter és a Neptunusz. A Jupiterről esett szó már a Nyilas esetében, a Neptunusz az egyetemes egység - élmény, szeretet őselve. A Halak az, amely kapcsolatot teremt a mindenséggel, amely megérti, hogy minden EGY. Ez azonban nem igazán lehetséges áldozathozatal nélkül, mert az egység megértéséhez, az Istenazonosság megértéséhez áldozatra van szükség. A Halak aszcendenssel rendelkező ember egyik problémája az áldozathozatal problémája. Úgy szeretne dolgokat megkapni, érzelmi és szellemi élményekbe részesülni, hogy azokért nem hoz áldozatot. Így azonban szédülés, önbecsapás, önámítás lesz belőle. Az egység megéléséhez a határokkal is tisztában kell lenni, ezért a felelősségről sem szabad megfeledkezni. Amíg a Halak aszcendenssel rendelkező ember nincs tisztában a határaival, nem vállal felelősséget, nincs helyes értékítélete, és nem hoz áldozatot, addig:
- hajlamos a szédítésre, önszédítésre
- hajlamos hazudni, főleg önmagának
- képzeletbeli világban él, egy képzeletbeli életet, a valóság számára túl durva, kegyetlen, inkább kerüli
- hajlamos a kábító szerekre, minden olyan tudatmódosító szerre amelyek a kegyetlen valóságot elhomályosítják.
A Halak karma a folyamat, amelyen keresztül megértjük, hogy csak jól megkülönböztetett elemek egyesíthetők. Addig nem csinálhatok egységet, amíg nem vizsgáltam meg az elemeket külön - külön. A dolgok megvizsgálása során jutunk el a helyes értékítélethez, amelynek során minden dolognak az értékével tisztában leszünk. Ha ez megvan, akkor lehet egységet létrehozni, megélni.
Ne feledjük el, hogy az embernek fontos feladata a fizikai dimenzióban az, hogy az abszolútumnak, életén keresztül, a fizikai világról, információkat közvetítsen. Ezek az információk akkor igazak és helyesek, ha ki vannak próbálva. A kipróbálás nem más, mint helyes megítélés és gyakorlatba ültetés (áldozathozatal).
A Halak aszcendenssel rendelkező ember tehát meg kell tanuljon két lábbal a földön állni, és azután meg kell értse az egységet, az Isten-azonosságot. Végső tanulóleckéje az "Én és az Atya egyek vagyunk" - bizony, ez óriási felelősség.

Szólj hozzá!
Hozzászólhatsz regisztráció nélkül, nem kell személyes adatokat megadnod!
A weboldal üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy a nem megfelelő hozzászólásokat törölje.
0 hozzászólás