Kilépés
Csinvat hídján

Esszék, 2018. 01. 04.

Azt mondja a hagyomány, hogy amikor az ember meghal, és lelke a szellemi világba át akar lépni, át kell mennie a Csinvat hídján. Amikor a Csinvat hídjához érkezik, egy szép lány közeledik feléje: az ember szellemi énje. Amikor a lélek a szellemi énjét megpillantja, ráeszmél az egységre. A túlvilágra csak az éberség vihető át.

Festmény / rajz: Kálic

Azt mondják, hogy az álmosak közül mindenkinek külön-külön világa van, az ébereknek egy közös világuk van. Az idei év még inkább az álmosak világa lesz. Valószínűleg ez az év lesz a káprázatok csúcsa. Legalábbis: mélyebb alvás. A külön világok egymástól távolodnak, emberek nem értik meg egymást, ezért háborúba mennek. Egyre élesebbek lesznek a nézetkülönbségek, a hazugság már természetes, nincs ember, akit zavarna. Egyszerűen csak foglalkozás. A bizalom elillan, az álom kibontakozik. Talán a kiégetés művelete ezután következik: utána csak a lényeges dolgok maradnak meg.

Az éberség (vidjá) az egyedüli gyógyszer. Az éberségben ismerhető fel, hogy a világ: Egy. Minden és mindenki egy - de csak az éberségben. A maya-ban minden egyforma: korrupt. Azért korrupt, mert a káprázati világok a könnyítésre épülnek fel. Tudomány, technika, vallás, mind a könnyítésért van. A könnyítő - világnézet az a rendszer, amit apparátusnak nevezek. Az apparátus nélkülözi az egységlogikát, nem transzparens, vagyis korrupt. Nem vagyok vallásból jól-nevelt. Ezért van hitem: bizalmam.

Ébernek lenni: Egy -ben látni. Látni, és a dolgok maguktól értelmeződnek. Én és Te Egy -ek vagyunk. A létezés egyedüli és igazi arca.

Az egységlogika az éberség logikája. Az apparátusi logika a maya logikája.

Az alvók (káprázatban élők, mayaban élők) világa más és más. Mindenkinek külön világa van. Ez a világ álomvilág. A sors fonalai. A világnézet a káprázat mögött. Nem a lét látása, hanem a világnézet kiépítése, az erre való hivatkozás. Cselekedetek és dolgok a káprázat szolgálatában. A káprázatban nincsenek szent dolgok, ezért a dolgokat megszentelik. Valami akkor szent, ha tiszta, transzparens, korrupciótól mentes. Áthatolható, nincsenek benne titkok és érdekek.

Felébredni annyi, mint megváltódni - belépni az Egy-be. Az egyház az ébereké. Az egyház az Egy, amelyben az éberek vannak. A hűség az éberséghez való hűség. Csinvat hídján átmenni: az Egybe menni. Az analógia: lefele sokszínű, felfele egy. Kifele sokszínű, befele egy. A káprázat: a különbözőségeknek realitást adni, s azokat egyformának értelmezni (ugyanazzal a módszerrel felülbírálni). Káprázat: azt hinni, hogy az élet a primordiális, és ezzel számolni. Ezért az alvóknak a száma a nulla és a végtelen. Az ébereknek az egy. A káprázat egyetlen félelme: hogy megsemmisül. Ezért az alvók a megsemmisülés elleni védekezésre rendezkednek be, biztosítók, bankok, politika, társadalom.

Egység nem jöhet létre, ha nincs megkülönböztetés. Hamis egység: káprázat. Az egyenlőség káprázata. Ha minden szín egyenlő, nincs többé fény. A szeretet az egységlogika alkalmazása. A fény az egységlogikához szükséges megkülönböztetés (univerzális orientáció). Értelmezés.

A szeretet a transzparens egzisztencia. Áthatolhatatlanságban nincs szeretet. Bezárkózás a maya-ba, a káprázatba. Aki önmagát elzárja, az az Egy - től zárkózik el. Minél inkább nyíltnak lenni, minél inkább megszólíthatónak lenni. Semmi titok. Aki megszólítható, az képes a felelésre: van felelőssége. Responsibility - Response-ability - an ability to respond. Egyszer mindenkinek felelnie kell.

Az éberség nem középszerűség. Felülről nézni, kívülről szemlélni.

A dolgok. A dolgok az alvóké. Az alvóknak dolgaik vannak, mert az alvók összetévesztik önmagukat a dolgaikkal.

Az éberség a létben való tartózkodás, a káprázat: az élet.

Az alvók nem hisznek a felébredésben, nekik a halál is alvás. Akár a teljes megsemmisülés, akár a vallásos apparátus. Az ébereknek a létezés számít, az meg nem kötött a földi élethez. A hosszú távon gondolkodás az ősbizalom alapja. Nem egy élet. Nem hetven év.

A világ játékai: politika, gazdaság, tudomány, vallás.

A felébredtnek nincs maszkja - Ő Az.

Sokszor olvasni, hogy csak akkor ítélkezz fölöttem, ha jártál a cipőmben. Ez a külön világ. Nem. Rajtad ítélkezek: magamon ítélkezek. A Te sorsod az én sorsom. Minden és mindenki egy. Nem azért ítélkezem, mert lenézem, hanem mert elkülönítem. Az elkülönített (jól szétválasztott, tehát megismert) dolgok egyesíthetők. Az egység jól definiált elemekből áll. Nincs egyforma elem.

Az alvók egyformák, az éberek egyek.

Az ébereknek nem tudományuk, hanem tudásuk van. Ez a tudás a látásból fakad - melyben a dolgok maguktól értelmeződnek. A káprázatban mindent bizonyítani kell, az éberségben minden egyértelmű. Az alvó nem érti az ébert. Nem abban a világban van. Próbálja bebizonyítani - nem tudja. Ezért az alvók elítélik azt, ami az ébereknek természetes. Az alvóknak világnézetük van, az ébereknek világlátásuk.

Az alvók a megváltást vallással, szektával helyettesítik. A hagyomány nekik semmit sem mond. Az alvóknak Isten egy alvó személy, aki szemet huny a tragédiák fölött. A teremtés logikája számukra idegen, földi igazságot akarnak. Mivel az nem jön, az igazságot a kezükbe veszik. Az alvók igazsága az álom - nincs igazság, Gott ist tot. És nem értik a tragédiát.

A harmadik szem: az éberség. Nem fizikai szerv, nem is energiapont, nem is aura. Az indiaiak homlokára festett harmadik szem: mint szárnyat festeni, s azzal megpróbálni repülni.

Metanoia - felébredés - újjászületés - belépni a létbe, az éberségbe, az egységbe. Valójában nem kiállni, hanem belemenni a közepébe: ahol a forrás van. A lét forrása, amiből minden táplálkozik. Ahol a szellem nyugodt, mint a tükörsima víz. Az éber nyugalom, amikor annyi neheztelés sincs bennünk, mint egy tollpihe. Itt állva a káprázat játszmái nem érintenek.

 

Szólj hozzá!
Hozzászólhatsz regisztráció nélkül, nem kell személyes adatokat megadnod!
A weboldal üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy a nem megfelelő hozzászólásokat törölje.
0 hozzászólás